English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 124

Total number of users since Jun 14, 2017: 7640470

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of384 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Encyklopedia konspiracji Wielkopolskiej 1939-1945 [1682]
 2. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [860]
 3. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [806]
 4. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [744]
 5. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [668]
 6. Nagrobek Bolesława Wielkiego [624]
 7. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [608]
 8. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [459]
 9. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [448]
 10. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [431]
 11. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [424]
 12. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [418]
 13. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [355]
 14. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [354]
 15. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [339]
 16. Oceny i omówienia - Hitlers Schwester Paula Wolf und das „Dritte Reich” [330]
 17. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [327]
 18. Zagadnienie Gotów na Krymie [303]
 19. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [302]
 20. Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce — Charakter działań metropolii [296]
 21. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [275]
 22. Materiały – tymczasowe wyniki prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 1948r. [275]
 23. Nacjonalizm a faszyzm we Włoszech. Ewolucja idei państwa i narodu [271]
 24. Materiały – Okupacja hitlerowska w Izbicy Kujawskiej (pow. Koło) [270]
 25. Zagadnienie Paktu Wschodniego w stosunkach polsko-brytyjskich w 1934 roku [266]