English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 167

Total number of users since Jun 14, 2017: 9265095

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of404 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Encyklopedia konspiracji Wielkopolskiej 1939-1945 [3906]
 2. Dwadzieścia lat badań archeologicznych na Ziemiach Zachodnich PRL (1945—1965) [1815]
 3. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [1467]
 4. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [1379]
 5. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [1297]
 6. Nagrobek Bolesława Wielkiego [1097]
 7. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [1081]
 8. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [995]
 9. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [919]
 10. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [850]
 11. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [785]
 12. Zagadnienie Gotów na Krymie [742]
 13. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [741]
 14. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [645]
 15. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [641]
 16. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [633]
 17. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [596]
 18. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [566]
 19. Problem głodu we współczesnym świecie [523]
 20. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [494]
 21. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [467]
 22. Kolonizacja niemiecka w okresie Prus Południowych 1793 – 1806 [457]
 23. Mniejszość niemiecka na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939 [449]
 24. Imperializm niemiecki na tle innych imperializmów światowych [442]
 25. Materiały - Martyrologia duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1945 w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [440]