English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 1

Total number of users since Jun 14, 2017: 8516147

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of386 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Encyklopedia konspiracji Wielkopolskiej 1939-1945 [2034]
 2. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [959]
 3. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [946]
 4. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [879]
 5. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [752]
 6. Nagrobek Bolesława Wielkiego [687]
 7. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [668]
 8. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [584]
 9. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [510]
 10. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [487]
 11. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [479]
 12. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [470]
 13. Zagadnienie Gotów na Krymie [456]
 14. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [416]
 15. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [403]
 16. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [396]
 17. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [390]
 18. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [379]
 19. Oceny i omówienia - Hitlers Schwester Paula Wolf und das „Dritte Reich” [361]
 20. Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce — Charakter działań metropolii [339]
 21. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [330]
 22. Wojna trzynastoletnia (1454-1466) [321]
 23. Nacjonalizm a faszyzm we Włoszech. Ewolucja idei państwa i narodu [313]
 24. Zagadnienie Paktu Wschodniego w stosunkach polsko-brytyjskich w 1934 roku [296]
 25. Materiały – Okupacja hitlerowska w Izbicy Kujawskiej (pow. Koło) [292]