English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 373

Total number of users since Jun 14, 2017: 7698188

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Encyklopedia konspiracji Wielkopolskiej 1939-1945 [1706]
 2. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [876]
 3. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [821]
 4. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [750]
 5. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [679]
 6. Nagrobek Bolesława Wielkiego [628]
 7. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [611]
 8. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [467]
 9. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [463]
 10. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [436]
 11. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [425]
 12. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [419]
 13. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [362]
 14. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [357]
 15. Zagadnienie Gotów na Krymie [348]
 16. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [342]
 17. Oceny i omówienia - Hitlers Schwester Paula Wolf und das „Dritte Reich” [332]
 18. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [330]
 19. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [306]
 20. Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce — Charakter działań metropolii [298]
 21. Nacjonalizm a faszyzm we Włoszech. Ewolucja idei państwa i narodu [278]
 22. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [276]
 23. Materiały – tymczasowe wyniki prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 1948r. [276]
 24. Materiały – Okupacja hitlerowska w Izbicy Kujawskiej (pow. Koło) [271]
 25. Zagadnienie Paktu Wschodniego w stosunkach polsko-brytyjskich w 1934 roku [266]