English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 6

Total number of users since Jun 14, 2017: 9741426

Collection

Library

Frequently read publications : Przegląd Zachodni

Page1of405 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dwadzieścia lat badań archeologicznych na Ziemiach Zachodnich PRL (1945—1965) [1820]
 2. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [1549]
 3. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [1465]
 4. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [1319]
 5. O lewy brzeg środkowej i dolnej Odry [1275]
 6. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [1216]
 7. Nagrobek Bolesława Wielkiego [1199]
 8. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [1066]
 9. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [978]
 10. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [927]
 11. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [829]
 12. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [822]
 13. Zagadnienie Gotów na Krymie [780]
 14. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [701]
 15. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [682]
 16. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [660]
 17. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [639]
 18. Problem głodu we współczesnym świecie [602]
 19. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [601]
 20. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [514]
 21. Kolonizacja niemiecka w okresie Prus Południowych 1793 – 1806 [483]
 22. Imperializm niemiecki na tle innych imperializmów światowych [479]
 23. Mniejszość niemiecka na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939 [478]
 24. Materiały - Martyrologia duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1945 w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [475]
 25. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [472]