English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 14

Total number of users since Jun 14, 2017: 8774817

Collection

Library

Frequently read publications : Przegląd Zachodni

Page1of392 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dwadzieścia lat badań archeologicznych na Ziemiach Zachodnich PRL (1945—1965) [1790]
 2. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [1310]
 3. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [1190]
 4. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [1162]
 5. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [959]
 6. Nagrobek Bolesława Wielkiego [945]
 7. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [831]
 8. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [823]
 9. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [769]
 10. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [679]
 11. Zagadnienie Gotów na Krymie [620]
 12. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [602]
 13. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [580]
 14. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [557]
 15. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [543]
 16. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [486]
 17. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [476]
 18. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [464]
 19. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [454]
 20. Oceny i omówienia - Hitlers Schwester Paula Wolf und das „Dritte Reich” [427]
 21. Goci i Gepidowie nad dolną Wisłą i ich wędrówka ku Morzu Czarnemu i Dacji [398]
 22. Kolonizacja niemiecka w okresie Prus Południowych 1793 – 1806 [388]
 23. Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce — Charakter działań metropolii [382]
 24. Wojna trzynastoletnia (1454-1466) [366]
 25. Strajk szkolny w Poznańskiem na początku XX wieku [365]