English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 10272

Readers on-line: 2

Total number of users since Jun 14, 2017: 9674457

Collection

Library

Frequently read publications : Przegląd Zachodni

 1. Dwadzieścia lat badań archeologicznych na Ziemiach Zachodnich PRL (1945—1965) [1819]
 2. Owalnica, typ starej wsi między Łarą a wschodnią granicą Pomorza Mazowieckiego [1490]
 3. Fryderyk Wielki władcą oświeconego absolutyzmu? [1404]
 4. Plany i cele polityki Fryderyka II w stosunku do Polski [1312]
 5. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II (Część pierwsza) [1170]
 6. Nagrobek Bolesława Wielkiego [1138]
 7. Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS [1002]
 8. Hitlerowskie prześladowania przywódców i aktywu Związku Polaków w Niemczech w latach 1939 - 1945 [941]
 9. Niemieckie wolnomularstwo w Polsce międzywojennej [885]
 10. Dzieje polskości na Pomorzu Zachodnim [805]
 11. Zagadnienie Gotów na Krymie [772]
 12. Kolonizacj Fryderycjańska na Śląsku [771]
 13. Materiały – Lekarze poznańscy w latach hitlerowskiej okupacji, 1939 – 1945 [676]
 14. Materiały – Zestawienie wyników ankiety sądów grodzkich [659]
 15. Przeglądy i komentarze - Mniejszość niemiecka w Krotoszynie w latach 1919-1939 [639]
 16. Polacy i Niemcy - 60 lat od wybuchu II wojny światowej – Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu [624]
 17. Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku [582]
 18. Problem głodu we współczesnym świecie [564]
 19. Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie [502]
 20. Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku [470]
 21. Kolonizacja niemiecka w okresie Prus Południowych 1793 – 1806 [469]
 22. Mniejszość niemiecka na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939 [463]
 23. Materiały - Martyrologia duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1945 w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [457]
 24. Imperializm niemiecki na tle innych imperializmów światowych [457]
 25. Najdawniejsza wzmianka źródłowa o Wiślanach [452]