English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

140. J. Macurek, Z Kroniki naukowej - Stan współpracy naukowej między Polską i Czechosłowacją oraz główne kierunki badań, dotyczących Polski w CSRS w latach 1961—1964

Opening only publication edition...