English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2009
   • Nr_3
    • 60. okładka – spis treści nr 3 2009r.
    • 61. Hanka Dmochowska, Przedmowa
    • 62. Marek A. Cichocki, Polskie strategie w Europie
    • 63. Jacek Czaputowicz, Polityka zagraniczna Polski przełomu 1989 roku
    • 64. Radosław Grodzki, Polska polityka wschodnia w okresie koabitacji po 2007 roku
    • 65. Jadwiga Kiwerska, Wymarzony sojusznik Polski
    • 66. Marceli Kosman, W cieniu tradycji, fobii i nie zawsze kompetencji
    • 67. Marcin Lasoń, Próba bilansu zaangażowania Polski w interwencję zbrojną i proces stabilizacji Iraku w latach 2003-2008
    • 68. Artur Niedźwiecki, Polityka Polski wobec Unii Europejskiej po wyborach w 2007 roku. Próba oceny.
    • 69. Michał Nowosielski, O strategii promocji Polski
    • 70. Renata Podgórzańska, Stosunki Polski z niepodległą Macedonią. Determinanty polityki Polski wobec Macedonii.
    • 71. Mariusz Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej polityki wobec Litwy i Ukrainy
    • 72. Andrzej Sakson, Perspektywy polsko-niemieckiej współpracy
    • 73. Janusz J. Węc, Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfliktem interesów.
    • 74. Justyna Zając, Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej
    • 75. Ryszard Zięba, Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od polityki historycznej do polityki perspektywicznej?
    • 76. Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski, Poczucie związku z Unią Europejską w nowych krajach członkowskich Europy Środkowo-wschodniej
    • 77. Marek Kaźmierczak, Funkcje metafor w relacjach Polski z Unią Europejską
    • 78. Janusz T. Hryniewicz, Polityka wielokulturowości i imigranci. Doświadczenia państw europejskich i wnioski dla Polski.
    • 79. Krzysztof Malinowski, Oceny i omówienia. Piotr A. Świtalski: Niecierpliwość świata. Uwagi o polityce międzynarodowej czasu globalizacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, 172 ss.
    • 80. Anna Szczepańska, Jacek Czaputowicz (red.): Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, PISM, Warszawa 2008.376 ss.
    • 82. Piotr Cichocki, Jan Werner-Müller: Constitutional Patriotism, Princeton University Press, Princeton 2007, 177 ss.
    • 83. Bogdan Koszel, Stefan Bielański: Koncepcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej we włoskiej myśli politycznej lat 50. i 60. XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 192 ss.
    • 84. Piotr Cichoracki, Przemysław Olstowski: Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, 370 ss.
    • 85. Paweł Duber, Zbigniew Dworecki: Poznańskie i Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, 358 ss.
    • 86. Krzysztof Jaskułowski, Józef Obrębski: Polesie. Studia etnosocjologiczne, t.1, redakcja naukowa i wstęp Anna Engelking, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, 574 ss.
    • 87. Tomasz Paluszyński, Gustaw Manteuffel: Zarys z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej, wstęp, redakcja i opracowanie tekstu Krzysztof Zajs, Universitas, Kraków 2007, 326 ss.
    • 88. Marceli Kosman, Cestou dĕjin, K poctĕ prof. Ph Dr. Svatavy Rakové, Csc. Uspořádala Eva Semotanová, Historický ústav, Praha 2007, t. 1-2, 418+508 ss.
    • 89. Maria Wagińska-Marzec, Z kroniki naukowej. Polska-Niemcy: literatura i pamięć
    • 90. Natalia Jackowska, Sprawiedliwość naprawcza drogą do podmiotowości obywateli
    • 91. Piotr Kalka, Działalność Towarzystwa Niemców Bałtyckich (Deutsch-Baltische Gesellschaft)
    • 92. Marta Götz, Rola i znaczenie związku wypędzonych (Bund der Vertriebenen – BDV) w stosunkach polsko-niemieckich
    • 93. Rafał Riedel, Polityka a etyka
    • 94. Reklama
    • 95. Autorzy artykułów