English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2009
   • Nr_4
    • 96. okładka – spis treści nr 4 2009r.
    • 97. Hanka Dmochowska, Profesorowi Władysławowi Markiewiczowi w 90. Rocznicę Urodziń
    • 98. Magdalena Szaniawska-Schwabe, Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy krajem imigracyjnym.
    • 99. Magdalena Szaniawska-Schwabe, Wywiad z Hansem-Michaelem Goldmannem i Jodefem Winklerem
    • 100. Patrycja Sokołowska, Zaangażowanie Niemiec na rzecz stabilizacji Macedonii
    • 101. Maria Wagińska-Marzec, Kontrowersje wokół odbudowy Zamku Berlińskiego jako wyraz sporu o tożsamość Niemców
    • 102. Reklama
    • 103. Justyna Balisz, Artyści a historia. Kilka uwag o recepcji faszyzmu w sztuce niemieckiej.
    • 104. Wojciech Stankiewicz, Zasadność roszczeń wysiedlonych Niemców
    • 105. Peter Oliver Loew, Polska jako przedmiot badań w Republice Federalnej Niemiec
    • 106. Pierre-Frédéric Weber, RFN-NRD-PRL (1950-1972) Normalizacja polsko-niemiecka jako ,,Ménage A Trois”
    • 107. Reklama
    • 108. Anna Kwiatkowski, Solidarność 1980-1981 w prasie Republiki Federalnej Niemiec
    • 109. Reklama
    • 110. Bogdan Koszel, ,,Nowe otwarcie”? Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządów koalicji PO-PSL (2007-2009)
    • 111. Reklama
    • 112. Marek Andrzejewski, Materiały. Metro w Niemczech.
    • 113. Maria Jóźwiak, Sytuacja mniejszości Niemieckiej w II Rzeczypospolitej na podstawie literatury niemieckojęzycznej
    • 114. Wanda Pierzchlewicz, Obóz jeniecki – Oflag II C Woldenberg
    • 115. Izabela Janicka, Przeglądy i komentarze. Wybory parlamentarne w RFN w 2009 roku.
    • 116. Reklama
    • 117. Władysław Markiewicz, Oceny i omówienia. Fritz Stern: Niemcy w pięciu wcieleniach, tłum. Łukasz Gałecki, Edyta Kubikowska, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2008, 504 ss.
    • 118. Marceli Kosman, Marcin Miodek: Niemcy. Publicystyczny obraz w ,,Pionierze”/,,Słowie Polskim” 1945-1989, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, 549 ss.
    • 119. Ewa Płomińska-Krawiec, Anna Kochanowska-Nieborak: Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku, Wrocław 2007, 219 ss.
    • 120. Michał Nowosielski, Izabela Janicka: Nowy niemiecki patriotyzm w debacie publicznej RFN, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2007, 135 ss.
    • 121. Kornelia Kończal, Aleida Assmann: Geschichte im Gedächtnis. Von der Individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, Beck Verlag, München, 2007, 220 ss.
    • 122. Hubert Orłowski, Miriam Y. Arani: Fotografische Selbst- und Fremdbilder von Deutschen und Polen im Reichsgau Wartheland 1939-45. Unter besonderer Berücksichtigung der Region Wielkopolska, T. 1-2, Verlag Dr. Kovać, Hamburg 2008, 988 ss.
    • 123. Anna Sobczak, Bernhard Stasiewski (1905-1995). Osteuropahistoriker und Wissenschaftsorganisator, red. R. Haas, S. Samerski, z serii Theologie und Hochschule, cz.3, MV-Verlag, Münster 2007, 262 ss.
    • 124. Reklama
    • 125. Piotr Cichocki, Z kroniki naukowej. Europa w polityce nowej administracji Stanów Zjednoczonych.
    • 126. Natalia Jackowska, Nowy humanizm europejski
    • 127. Maria Tomczak, W poszukiwaniu zaginionej przestrzeni. Spotkanie z profesorem Karlem Schlögelem.
    • 128. Aleksandra Pietrowicz, Promocja książki ,,Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940)”
    • 129. Autorzy artykułów