English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1957
   • nr_2
    • okładka nr 2 1957r.
    • Janusz Pajewski, Polityka Gustawa Stresemanna w świetle nowszych badań
    • Władysław Rogala, Polityka niemieckiej mniejszości narodowej w Wielkopolsce w latach 1919—1923
    • Tadeusz Cieślak, Prasa pomorska na przełomie XIX i XX wieku.
    • Mieczysław Tomala, Źródła ożywienia gospodarczego w NRF.
    • Zdzisław Hoffmann, Materiały – Odbudowa floty handlowej Niemieckiej Republiki Federalnej.
    • Edward Serwański, Materiały – Sprawy inteligencji niemieckiej.
    • A.W.W., Noty - Udział NRF we wspólnocie europejskiej.
    • (a), Noty – Zadania rządu NRF 1960.
    • A.W.W., Noty – Rok wyborczy w NRF.
    • F.M, Noty - 114 dni strajku metalowców Szlezwik-Holsztynu.
    • (a), Noty - Wspólne oświadczenie ZSRR — NRD.
    • (a), Noty -Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej a Karta Narodów Zjednoczonych.
    • (a), Noty - Chińska Republika Ludowa a granica polsko-niemiecka.
    • (a), Noty - Jugosławia popiera polskie stanowisko w sprawie granicy z Niemcami.
    • (a), Noty - znamienne przemiany w opinii USA.
    • Marian Muszkat, Noty - Nowe koncepcje w sprawie zjednoczenia Nie- miec?
    • (a), Noty - Rozmowy ZSRR — NRD a sprawy polskie.
    • (a), Noty - Oświadczenie MSZ Niemieckiej Republiki Demokratycznej na temat granicy Odra—Nysa Łużycka.
    • (a), Noty - Polska – NRF.
    • (a), Noty - Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL przeciwko rewizjonistom zachodnio-niemieckim.
    • F.M, Noty – Skąd płyną fundusze na zachodnio-niemiecką Ostforschung
    • F.M, Noty – Skąd płyną fundusze na zachodnio-niemiecką Ostforschung
    • Cieślak Edmund, Stanisław Gierszewski,Grygier Tadeusz, Staszewski Wojciech, Korespondencje
    • Stanisław Zabiełło, Polemiki i dyskusje - Polemika z artykułem Zofii Zaks.
    • Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Deutscher Osten und slavischer Westen.
    • Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Deutscher Osten und Europa.
    • Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Herbert Ludat.
    • Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Włodzimierz Hołubowicz
    • Bogdan Wachowiak, Oceny i omówienia – Dora Grete Hopp
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Paul Seabury
    • Bohdan Gruchman, Oceny i omówienia – Peter-Heinz Seraphim
    • Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia – Wolfram Daniel, Christoph v.d. Ropp
    • Władysław Chojnacki, Oceny i omówienia – Zbigniew Jarkiewicz
    • Wanda Wiewiórowa, Oceny i omówienia – Hans Hellmut Kirst
    • Zapiski bibliograficzne-Niemcy w dobie .
    • Kazimierz Tymieniecki, Z kroniki naukowej – rola Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciów Nauk w Kulturze Polskiej.
    • K.P., Z kroniki naukowej – wznowienie Polskiego Słownika Biograficznego
    • Zygmunt Duczmal, Z prac Instytutu Zachodniego – sprawozdanie z badań terenowych nad osadnictwem rybackim na Pomorzu Zachodnim
    • Witold Armon, Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO -Prof. Dr Bożena Stelmachowska (1889-1956)
    • Wacław Kaczorowski, Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO -Mgr Jan Zajchowski (1912-1956)
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO -Przedłużenie konkursu na pamietnik osadnika ziem odzyskanych
    • NO 1 Spis wydawnicw Instytutu Zachodniego
    • Alfons Klafkowski, NO 1 The Territorial cesion, the peace-treaty and the problem of the Odra-Nysa (oder-Neisse) frontier.
    • Zdziesław Nowak, NO 1 Some economic problems of the Odra-Nysa (oder Neisse) frontier.
    • Jerzy Krasuski, NO 1 On the nature of kulturkampf.
    • NO 2 Spis treści
    • Janusz Pajewski, The policy of Gustav Stresemann in the Light of recent researches
    • Władysław Rogala, The policy of the German minority in wielkoposka from 1919 to 1923
    • Tadeusz Cieślak, The Pomorze (Pomerania) press at the end of the XIXth and the beginning of the Xxth century (up to 1914)
    • Mieczysław Tomala, The causes of economic development in wester Germany
   • okładka – spis treści nr 1-2 1957r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1957r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1957r.