English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1957
   • nr_3
    • okładka nr 3 1957r.
    • List powitalny I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki do. inauguracyjnego zjazdu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
    • Przemówienie powitalne przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego na inauguracyjnym zjeździe Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
    • Zbigniew Kulak, Spotkanie Ribbentrop — Bonnet 6 grudnia 1938 roku
    • Edward Serwański, Rola kultury w zjednoczeniu Niemiec
    • Bolesław Wiewióra, Problem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Niemiecką Republiką Federalną
    • Zdzisław Nowak, Polityka gospodarcza Niemiec zachodnich na tle zachodnio- europejskiej koniunktury gospodarczej
    • Wacław Radkiewicz, O sytuacji społeczno-ekonomicznej rolnictwa Niemieckiej Republiki Federalnej
    • Stanisław Gwiaździński, Analiza rozwoju gospodarczego miast woj. olsztyńskiego oraz możliwości ich aktywizacji
    • Alfred Wielopolski, Rola badań historycznych w kulturalnym zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego
    • Władysław Chojnacki, Materiały - O publikacje źródłowe dotyczące walki o zachowanie polskości na Mazurach
    • Władysław Chojnacki, Materiały - O publikacje źródłowe dotyczące walki o zachowanie polskości na Mazurach
    • Czesław Augusiak, Wyspa Wolin jako majątek narodowy
    • Bohdan Gruchman, Kierunki rozwoju, gospodarczego Piły przed i po II wojnie światowej
    • (a), Noty - Chiny a granica na Odrze-Nysie Łużyckiej
    • (a), Noty - Indie a granica Odra-Nysa Łużycka
    • (a), Noty – N. S. Chruszczow o granicy Odra-Nysa Łużycka, NRD i stosunkach polsko-radzieckich
    • (a), Noty – Znamienne głosy angielskie o granicy Odra-Nysa Łużycka
    • B.W., Noty – Jeszcze o pracy E. Wiskemann
    • Jerzy Krasuski, Noty - Institut für Auslandsbeziehungen
    • Florian Miedziński, Noty – Filmowa legenda o Stresemannie
    • A.J.K., Noty - 30 czerwca 1934 r. przed sądami niemieckimi
    • B.W., Noty - Stanowisko zachodnioniemieckich partii ipolitycznych wobec granicy Odra-Nysa Łużycka
    • A.L., Noty – Sfałszowanie listu kardynała Spelimana
    • (a), Noty – Ostrożnie z tzw. węchem
    • (a), Noty – Akcja łączenia rodzin w NRD i NRF
    • (w), Noty – Oświadczenie parlamentów Polski, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowacji
    • Bolesław Wiewióra, Noty – Umowa polsko-radziecka o wytyczeniu granicy w b. Prusach Wschodnich
    • (a), Noty - Posłowie o Ziemiach Zachodnich
    • (a), Noty - O powołanie urzędu Pełnomocnika Rządu dla Spraw Rozwoju Ziem Zachodnich
    • (a), Noty – Nadzwyczajna Sejmowa Komisja Ziem Zachodnich
    • (a), Noty – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
    • Alfons Szyperski, Wojciech Staszewski, Mieczysław Zlat, Andrzej Wędzki, Jerzy Gluziński, Korespondencje
    • Wiktor Hahn, Polemiki i dyskusje - Odpowiedź na recenzję drugiego wydania - Bibliografia bibliografij polskich
    • Władysław Chojnacki, Polemiki i dyskusje - Wyjaśnienie w sprawie recenzji drugiego wydania Bibliografia bibliografij polskich
    • Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia – Zachodnioniemiecka ocena drugiej wojny światowej
    • Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia – Zachodnioniemiecka ocena drugiej wojny światowej
    • Bohdan Gruchman, Oceny i omówienia – Bilans pieniężny dochodów i wydatków ludności w gospodarce Niemieckiej Republiki Demokratycznej
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Bullock Alan, Hitler, Eine Studie über Tyrannei oraz Walter Görlitz, Herbert A. Q uin t, Adolf Hitler, Eine Biographie
    • Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Rhode Gotthold, Einige Bemerkungen zu Enno Meyers: Über die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen im Geschichtsunterricht
    • Marian Biskup, Oceny i omówienia – Staats und Verwaltungsgrenzen in Ostmitteleuropa. Historisches Kartenwerk, Teil I. Baltische Lande, oprać. H. Laakmann
    • Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Publikacje historyczne z okazji 500-lecia Uniwersytetu w Gryfii
    • Władysław Chojnacki, oceny i omówienia - (F e y 1 Othmar), Slavica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena
    • Jerzy Krasuski i Zbigniew Kulak, Zapiski bibliograficzne-Niemcy w dobie .
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO -Wizyta angielskiego dziennikarza — Wizyta dziennikarki niemieckiej — Konkurs na - Pamiętnik Osadnika Ziem Odzyskanych
    • Bohdan Gruchman, The Lines of the Development of Trade in German Democratic Republic
    • Stanisław Gwiaździński, The Analysis of Economic Development of the Towns of Olsztyn District and the Possibilities of their Expansion
    • Jerzy Krasuski, The Prussian. Dilemma Gerlach-Bismarck-Moitke
    • Zbigniew Kulak, Ribbentrop-Bonnet Encounter on December 6th 1938
    • Zdzisław Nowak, Economic Policy od Western Germany and the Economic Situation of Western Europe
    • Anna Owsińska, The Polish Emigration and the German Revolution of 1832—1833
    • Edward Pieścikowski, Polish-Prussian Relations in Literary Works of Aleksander Świętochowski
    • Karol Marian Pospieszalski, The Main Tendencies of the Contemporary Electoral Law in German Federal Republic
    • Wacław Radkiewicz, The Economic Situation of Agriculture in Western Germany
    • Stanisław Schwann, The Role of the Budget in Prussian Railway Policy of XlXth Century
    • Edward Serwański, Cultural Life as a Factor of the Unification of Germany
    • Alfred Wielopolski, The Role of Historical Investigations in Improving Cultural Life of Western Pomorze (Pommerania)
    • Bolesław Wiewióra, The Problem -of Initiating Diplomatic Relations between Poland and Western Europe
    • Janusz Ziółkowski, Upper iSilesia Industrial District and its Economic and Geogra- phic Problems
   • okładka – spis treści nr 1-2 1957r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1957r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1957r.