English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1957
   • nr_5
    • okładka nr 5 1957r.
    • Zbigniew Janowicz, Reforma terenowych organów władzy w Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • Kazimierz Nowak, Akcja i problematyka strajkowa w Niemieckiej Republice Federalnej do końca 1956 roku
    • Bogusław Drewniak, Napływ robotników sezonowych z zaboru rosyjskiego i austriackiego na Pomorze Zachodnie w latach 1890—1918
    • Zbigniew Pędziński, Arnold Zweig — pisarz i myśliciel
    • Józef Litwin, Materiały – Sprawa oficerów polskich-jeńców w obozach niemieckich (oflagach) na przełomie г. 1942 i 1943
    • Tadeusz Krajczycki, Materiały – Projekt gospodarczej unifikacji Niemiec
    • Tadeusz Cyprian, Materiały – Korporacje studenckie na widowni w NRF.
    • Anna Liczbańska, Materiały – Prasa przesiedleńców niemieckich
    • Tryb.Lud., Noty - Oświadczenie polskiego M. S. Z. na temat deklaracji mocarstw zachodnich i Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie Niemiec.
    • Tryb.Lud., Noty – Wspólne oświad- czenie ZSRR'—NRD
    • (a), Noty – Dokumenty radzieckie z okresu II wojny światowej
    • (w), Noty – Niemiecka lista proskrypcyjna z 1939 r.
    • (a), Noty – Polska —- Niemiecka Republika Federalna
    • (a), Noty – Rozmowy ZSRR — NRF
    • T.K., Noty – Zmiany w strukturze eksportu towarów konsumpcyjnych
    • T.K., Noty – Produkcja pojazdów dwukołowych w NRF cofa się dalej
    • T.K., Noty – Walka NRF z napływem dewiz
    • T.K., Noty – Obroty przemysłu wzrastają
    • Z.N., Noty – Bezrobocie w NRF
    • T.K., Noty – Sytuacja robotników w NRF
    • (a), Noty – Przyspieszenie zbrojeń w NRF
    • (a), Noty – NRF tworzy strefę militarną na granicy z Czechosłowacją
    • (a), Noty – Bałtyk — morze pokoju
    • (a), Noty – Naukowe badania opinii w NRF
    • (l), Noty – Nowa placówka badań wschodnich w Niemczech zachodnich
    • (ajk), Noty – Nowy ośrodek rewizjonizmu naukowego
    • (ajk), Noty – Metoda naukowa badań nad wschodem
    • (a), Noty – Elementy przewagi rewizjonistów niemieckich nad naukowcami polskimi
    • (a), Noty – Odkrycie nielegalnej organizacji niemieckiej w Polsce
    • (a), Noty – Wnioski na marginesie polemiki prasy polskiej z prasą NRD
    • (a), Noty – Szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej w Polsce
    • (a), Noty – Zagadnienie tranzytu przez Polską
    • (a), Noty – Ziemie Zachodnie w opinii Stanów Zjednoczonych
    • (a), Noty – K. Smogorzewski pisze książkę o Ziemiach Zachodnich
    • (a), Noty - Wypowiedzi prof. ST. Kulczyńskiego na temat TRZZ
    • (a), Noty – Prace organizacyjne TRZZ w Poznaniu
    • Zygmunt Boras, Józef Podgóreczny, Józef Koniczny, Korespondencje
    • Tadeusz Cieślak, Die Ostgebiete des deutschen Reiches. Ein Taschenbuch
    • Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia – Der derzeitige volkerrechtliche Status der Ostgebiete des Deutschen Reiches, s. 159-163 von ULRICH SCHEUNER
    • Zdzisław Nowak, Oceny I omówienia – Die Ostdeutschen Wirtschaft von Rudolf Neumann (s.164-228)
    • A.J.Kamiński, Oceny I omówienia – Personlichkeiten des Ostns. Kurzbiographien, zusammengestellt von Ernst Bahr (s.267-301)
    • A.J.Kamiński, Oceny I omówienia – Personlichkeiten des Ostns. Kurzbiographien, zusammengestellt von Ernst Bahr (s.267-301)
    • Karol Marian Pospieszalski, Oceny i omówienia – Nowe prace p zagładzie Żydów
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia - Georg Franz, Kulturkampf. Staat und katholische Kirche in Mitteleuropa
    • Janusz Pajewski, Oceny i omówienia – HERMANN HEIDEGGER, Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat 1870—1920. Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft B. 25. Muster­schmidt Verlag. Göttingen—Berlin—Frankfurt 1956. 401 s.
    • Janusz Pajewski, Oceny i omówienia – HERMANN HEIDEGGER, Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat 1870—1920. Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft B. 25. Muster­schmidt Verlag. Göttingen—Berlin—Frankfurt 1956. 401 s.
    • Jerzy Pertek, Oceny i omówienia – ERICH RAEDER, Mein Leben. Bis zum iFlottenabkommen mit England 1935, Tübingen 1956, stron 317.
    • A.J.Kamiński, Oceny i omówienia - Der lautlose Aufstand. Bericht über die Widerstandsbewegung des deutschen Volkes 1933—1945. Herausgegeben von GÜNTHER WEISENBORN. Zweite, ver­mehrte und verbesserte Auflage, Rowohlt Verlag. Hamburg (1954), s. 360.
    • Michał Sczaniecki, Ivar Seth, Die Uniwersitat Greifswald und ihre Stellung in der Schwedischen Kulturpolitik
    • Oceny – REINHOLD BOSSMANN, Ältere Polnische Gesangbücher in Schlesien. Ein Beitrag zur Geschichte des Evangelischen Kirchenliedes. „Logos“ Curitiba 1952. REINALDO BOSSMANN, Textvarianten in Polnischen Kantionalen. Ein Beitrag zum evangelischen Kirchenlied in Schlesien, „Letras“ Curitiba 1955.
    • Wanda Kiedrzyńska, Oceny i omówienia – R. et P. ROUX FOUUjLET: Catalogue des periodiques clandestins diffuses' en France de 1939 а 1945 suivi d’un catalogue des periodiques clandestins diffuses ä l’etranger. Paris 1954 Bibliotheque Nationale, 8°, ss. nib. 4, XXIXII, 282, 1 nib.
    • Jerzy Krasuski i Zbigniew Kulak, Zapiski bibliograficzne-Niemcy w dobie imperializmu.
    • Zygmunt Duczmal, Z PRAC INSTYTUTU ZACHODNIEGO -Pamiętniki osadników jako materiały naukowe do historii i socjografii osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO - Rozstrzygnięcie konkursu Instytutu Zachodniego, Posiedzenia naukowe Sekcji Socjograficznej, Wizyty w Instytucie Zachodnim, List do Instytutu Zachodniego
    • Informacja
    • Bogusław Drewniak, The Flow of Season Workers to. West Pomerania from Poland under Russian and Austrian Administration in the Years 1890-1917
    • Bohdan Gruchman, The Development of [Industry in the Western Territories in the Five-Year Plan (1966—1960)
    • Zbigniew Janowicz, The Reform of Local Authorities in the German Democratic Republic
    • Aleksander Krzemiński, The Leipzig Fair as the Index of International Trade relations of the German Democratic Republic
    • Kazimierz Nowak, The Strikes in the German Federal Republic to the Close of 1956 and their Aspects
    • Zbigniew Pędziński, Arnold Zweig — Writer and Thinker
    • Kazimierz Piwarski, The Changes in the International Situation in the Last Forty Years (1917—1967)
    • Wacław Radkiewicz, Labour Efficiency and Agricultural Structure in the German Federal Republic
   • okładka – spis treści nr 1-2 1957r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1957r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1957r.