English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1957
   • nr_6
    • okładka nr 6 1957r.
    • Kazimierz Piwarski, Zmiany w sytuacji międzynarodowej w ostatnim czterdziestoleciu (1917—1957)
    • Bohdan Gruchman, Rozwój przemysłu Ziem Zachodnich w planie pięcio- letnim (1956—1960)
    • Wacław Radkiewicz, Wydajność pracy a struktura rolnictwa Niemieckiej Republiki Federalnej
    • Aleksander Krzemiński, Targi Lipskie jako wykładnik stosunków handlowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej z zagranicą
    • Bolesław Wiewióra, Materiały – Sprawa uznania Niemieckiej Republiki Demokratycznej przez Jugosławię
    • Bolesław Wiewióra, Materiały – Uznanie granicy Odra-Nysa Łużycka przez Jugosławię
    • Florian Miedziński, Materiały - Dyskusja na temat tzw. Ostpolitik NRF
    • Tadeusz Cyprian, Materiały – Proces marszałka Schoernera
    • Zdzisław Nowak, Materiały – Sytuacja gospodarcza Niemieckiej Republiki Federalnej na tle rozwoju gospodarczego Europy zachodniej w r. 1956 i pierwszej połowie r. 1967
    • Wacław Radkiewicz, Materiały - Problem nadwyżek zbożowych w Niemczech zachodnich
    • Alfred Kucner, Materiały – Niemiecki dyplomata przy Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu w latach 1919—1920
    • Zygmunt Lietz, Materiały – Jan Liszewski — nauczyciel i działacz
    • Kazimierz Żygulski, Materiały – Na cmentarzu opolskim
    • Tadeusz Krajczycki, Noty – Niezwykle wysoki wzrost wkładów w bankach NRF
    • T.K., Noty – Polityka dewizowa NRF
    • T.K., Noty – Eksport kapitałów niemieckich wzrasta
    • T.K., Noty – Koncentracja kapitałów w NRF
    • T.K., Noty – Podwyżka cen węgla w NRF
    • (k), Noty – Wybory do Bundestagu
    • (k), Noty – Nowy rząd NRF
    • (a), Noty – Polityka Adenauera III bez zmian
    • A.J.K., Noty – Szczególny wyrok
    • F.M, Noty – Tysiąc Francuzów wypowiada się o stosunkach francusko-niemieckich
    • (a), Noty – Polska — Niemiecka Republika Federalna
    • (a), Noty – Ocena NRF w referacie Władysława Gomułki
    • (a), Noty – Egipt-NRD
    • (a), Noty – Polska — Niemiecka Republika Demokratyczna
    • (a), Noty – Wokół wizyty polskiej delega­cji partyjno-rządowej w Jugosławii
    • (a), Noty – Wypowiedzi Władysława Go­mułki na temat Bałtyku jako morza pokoju
    • (a), Noty – Inicjatywa Polski pod adresem NRF i NRD w sprawie broni atomowej
    • A.J.K., Noty – Ostforschung – i umiarkowanie?
    • Wojciech Staszewski, Korespondencje
    • Zofia Zaks, Polemiki i dyskusje - Odpowiedź na artykuł Stanisława Zabiełły
    • Alfred Kucner, Polemiki i dyskusje – Kilka uwag o polityce mniejszości niemieckiej w Polsce
    • Restytut W. Staniewicz, Oceny i omówienia – Legenda i rzeczywistość V kolumny niemieckiej
    • Marian Wojciechowski, Oceny I omówienia – Otto Heike, Das Deutschtum in Polen 1918-1939, Bonn (1955)
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Erich Matthias, Sozialdemokratie und Nation. Zur Ideengeschichte der sozialdemokratischen Emigration 1933-1938.Deutsche Verlagenstalt Stuttgart 1952
    • Anna Sroka, Oceny i omówienia - Szyrocki Marian, Martin Opitz
    • Wanda Wiewiórowa, Oceny i omówienia - Kirst Hans Hellmut, 08/15. Т. III Niebezpieczny triumf końcowy żołnierza Ascha
    • Andrzej Wędzki, Oceny i omówienia – Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza Tom I
    • Andrzej Wędzki, Oceny i omówienia – Szczecin – pismo poświęcone sprawom zachodniopomorskiego 1957
    • Jerzy Krasuski i Zbigniew Kulak, Zapiski bibliograficzne-Niemcy w dobie imperializmu.
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO - Walne Zebranie członków Instytutu Zachodniego
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO – Spotkanie z laureatami konkursu na .pamiętnik osadnika Ziem Odzyskanych
   • okładka – spis treści nr 1-2 1957r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1957r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1957r.