English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1958
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1958r.
    • 01. Czesław Madajczyk, Przywódcy hitlerowscy wobec sprawy polskiej w okresie od października 1939 do września 1940
    • 02. Wacław Petsch, Sprawa polskiego dostępu do morza a zasada granic etnograficznych na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919
    • 03. Zbigniew Rotocki, Model okupacji Austrii
    • 04. Jerzy Krasuski, Bolesław Wiewióra, Materiały – sprawa granicy polsko-niemieckiej w korespondencji między szefami rządów ZSRR, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
    • 05. Florian Miedziński, Materiały – stosunki między Izraelem a NRF
    • 06. Wacław Radkiewicz, Materiały – znaczenie importu produktów rolnych dla gospodarki NRF
    • 07. Karol Marian Pospieszalski, Materiały – protest dra Wilhelma Hagena przeciw zamierzonemu wymordowaniu części ludności zamojszczyzny w latach 1942/43
    • 08. (a), Noty – plan Rapackiego jednym z największych wydarzeń politycznych 1957 roku
    • 09. (a), Noty – plan Rapackiego a państwa bezpośrednio zainteresowane: Czechosłowacja, NRD i NRF
    • 10. (a), Noty – plan Rapackiego a cztery wielkie mocarstwa
    • 11. (a), Noty – Jugosławia i Belgia całkowicie popierają plan Rapackiego
    • 12. (a), Noty – nowa pokojowa inicjatywa ZSRR
    • 13. (a), Noty – Władysław Gomułka o stosunkach polsko-niemieckich
    • 14. (a), Noty – N. Chruszczow o rozwiązaniu problemu niemieckiego
    • 15. (w), Noty – publicystka francuska o granicy Odra – Nysa Łużycka
    • 16. Tadeusz Cyprian, Noty - „The Economist” o granicy na Odrze i Nysie
    • 17. (a), Noty – skuteczna walka z odwetowcami niemieckimi na terytorium Polski
    • 18. ES, Noty – Sesja inauguracyjna Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
    • 19. (a), Noty – wypowiedzi prof. St. Leszczyńskiego, przewodnicącego rady naukowej TRZZ
    • 20. (a), Noty – Polska – NRD
    • 21. (a), Noty – NRF – Polska
    • 22. B.W., Noty – skutki zerwania stosunków dyplomatycznych NRF – Jugosławia
    • 23. (a), Noty – paryska sesja NATO a sprawy NRF
    • 24. Zdzisław Nowak, Noty – stabilizacja gospodarcza a handel zagraniczny NRF
    • 25. Tadeusz Krajczycki, Noty – pierwszy deficyt NRF w Europejskiej Unii Płatniczej
    • 26. T. K., Noty – Sprawozdanie Niemieckiego Banku Federalnego za listopad 1957
    • 27. T. K., Noty – polityka subwencyjna NRF
    • 28. T. K., Noty – sprawa podwyżki cen stali w NRF
    • 29. T. K., Noty – cena chleba wzrasta w NRF
    • 30. (a), Noty – pożyteczne publikacje „Słowa Powszechnego”
    • 31. (a), Noty – zgon wicepremiera Otto Nuschke
    • 32. Stefan Golachowski, Wojciech Staszewski, Lili Maria Szwengrub, Zdzisław Borzycki, Józef Podgóreczny, Korespondencje
    • 33. Bogdan Gruchman, Oceny i omówienia – źródło wiedzy o Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • 34. Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Die geschichtliche Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung
    • 35. Gerard Labuda, Oceny i omówienia – „Deutsche-Slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten”
    • 36. A. J. Kamiński, Oceny i omówienia – Um des Teufels Handschrift
    • 37. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte der Ideen und Institutionen
    • 38. Władysław Chojnacki, Oceny i omówienia – Vorgeschichte und erste Entwicklung der Deutschen Bucherei
    • 39. Władysław Chojnacki, Oceny i omówienia – Zarys historii lutersko-polskich zborów Synodu Missouri
    • 40. Zygmunt Lietz, Oceny i omówienia – „Poezja ludowa Warmii i Mazur” Antologia
    • 41. Adam Chomicz, Oceny i omówienia – “Zielonogórski informator gospodarczo-turystyczny”
    • 42. Wanda Kiedrzyńska, Oceny i omówienia – “Zeszyty Oświęcimskie”, 1. Oświęcim 1957
    • 43. Jerzy Krasuski, Zbigniew Kulak, Zapiski Bibliograficzne – Niemcy w dobie imperializmu
    • 44. Kazimierz Piwowarski, Gerhard Schilfert, Z Kroniki Instytutu Zachodniego – Obrady Komisji Historycznej Polsko-Niemieckiej w Lipsku
    • 45. A. J. K., Konferencja naukowa w Lipsku
   • okładka - spis treści nr 1-2 1958r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1958r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1958r.