English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1958
   • nr_2
    • 46. okładka nr 2 1958r.
    • 47. Zygmunt Dulczewski, Organizacja badań socjograficznych na ziemiach zachodnich
    • 48. Bogdan Gruchman, Aktualne problemy aktywizacji gospodarczej ziem zachodnich
    • 49. Janusz Tomaszewski, Z badań nad integracją społeczną na ziemiach zachodnich
    • 50. Kazimierz Nowak, Doktryna prawnoustrojowa socjaldemokracji Niemieckiej Republiki Federalnej
    • 51. Aleksander Rogalski, Warunki rozwojowe dzisiejszej literatury niemieckiej
    • 52. Henryk Edel-Kryński, Materiały – powiat sztumski
    • 53. Florian Miedziński, Materiały – repatriacja do NFR w ramach akcji „łączenia rodzin”
    • 54. J. K., Materiały – przyczynek do polskości na ziemi lubuskiej
    • 55. Zygmunt Rutkowski, Materiały – Zielonogórskie Archiwum Państwowe i jego zasoby
    • 56. Zdzisław Kaczmarczyk, Materiały – Działalność Polskiego Towarzystwa Historycznego na Ziemiach Zachodnich
    • 57. Tadeusz Cyprian, Materiały – Nowelizacja kodeksu karnego w NRD
    • 58. Marian Karol Pospieszalski, Materiały – Hitlerowska polemika z “Generalplan Ost” Reichsfuhrera
    • 59. Franciszek Szymiczek, Materiały – o ruchu wydawniczym w Niemieckiej Republice Federalnej
    • 60. (a), Noty – plan Rapackiego – akt dyplomatyczny o zasięgu światowym
    • 61. (a), Noty – memorandum rządu polskiego z dnia 14 II 1958 R. w sprawie strefy bezatomowej w Europie
    • 62. (a), Noty - noty rządu polskiego do dziesięciu państw
    • 63. (a), Noty - memorandum polskie wręczone sekretarzowi generalnemu ONZ
    • 64. (a), Noty – ZSRR całkowicie popiera polski projekt utworzenia strefy bezatomowej
    • 65. (a), Noty - pierwsze objawy reakcji mocarstw zachodnich na memorandum polskie
    • 66. (a), Noty - czechosłowacja a plan Rapackiego
    • 67. (a), Noty - Niemiecka Republika Demokratyczna a plan Rapackiego
    • 68. (a), Noty - Niemiecka Republika Federalna a plan Rapackiego
    • 69. (a), Noty - argumenty wojskowe w sprawie planu Rapackiego
    • 70. (a), Noty - sprawa diecezji polskich w „Annuario Pontificio” 1958
    • 71. (a), Noty - wielkie mocarstwa a problem niemiecki
    • 72. (a), Noty - N. Chruszczow o traktacie pokoju z Niemcami
    • 73. (a), Noty - NRD ponawia propozycję zjednoczenia Niemiec
    • 74. A. W. W., Noty - spór o politykę zagraniczną NFR
    • 75. (a), Noty - NFR przeciwko propozycji zjednoczenia Niemiec
    • 76. B.W., Noty - IUS Tractatuum krajów w NFR
    • 77. A. J. K., Noty - rewizjonizm w miejsce polityki
    • 78. (a), Noty - Hohenzollernowie chcą odszkodowań od … Polski
    • 79. K. M. P., Noty - dwa głosy o dokumentacji zbrodni w NFR
    • 80. (a), Noty - prof W. Grewe ambasadorem NFR w Waszyngtonie
    • 81. (a), Noty - ilu Niemców zginęło w II Wojnie Światowej
    • 82. (a), Noty - przedstawicielstwo handlowe NRD w Rzymie
    • 83. Tadeusz Krajczycki, Noty - perspektywy dalszego rozwoju gospodarki NRF
    • 84. T. K., Noty - obfitość pieniądza w NRF paraliżuje konkurencję
    • 85. M. M., Noty - zasadnicze problemy polityki kulturalnej w NRD
    • 86. M. M., Noty - bilans osiągnięć kulturalnych NRD w r. 1957
    • 87. M. S., Noty - z zagadnień polityki kulturalnej w NRF
    • 88. Alfons Szyperski, Stanisława Zajchowska, Władysław Kowalenko, Józef Podgóreczny, Korespondencje
    • 89. Marian Wojciechowski, Zbigniew Kulak, Oceny i omówienia – repliki zachodnioniemieckie na książkę E. Wiskemann
    • 90. Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia – National Minorities
    • 91. Bernard Trela, Oceny i omówienia – Politika anglijskogo impierializma w Jewropie
    • 92. Zdzisław Nowak, Oceny i omówienia – Mainsprings of German Revival
    • 93. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – Partei und Fraktion. Ein Beitrag zur Analyse der politischen Willensbildung und des Parteisystems in der Bundersrepublik
    • 94. Mieczysław Żywczyński, Oceny i omówienia – Klerikalismus in der deutschen Politik
    • 95. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Grundriss ihrer Weltanschauung. Die deutsche Innenpolitik im letzten Jahrhundert und der konservative Gedanke
    • 96. Jerzy Krasuski, Zbigniew Kulak, Zapiski Bibliograficzne – Niemcy w dobie imperializmu
    • 97. Z Kroniki Instytutu Zachodniego
    • 98. Nowości Instytutu Zachodniego
    • 99. Streszczenie w języku angielskim (wkładka)
   • okładka - spis treści nr 1-2 1958r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1958r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1958r.