English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1958
   • nr_3
    • 100. okładka nr 3 1958r.
    • 101. Zdzisław Nowak, Polityka handlu zagranicznego Niemiec Zachodnich
    • 102. Aleksander Rogalski, Problemy i tendencje dzisiejszej literatury zachodnioniemieckiej
    • 103. Wanda Wiewiórowa, Heinrich Boll w Polsce
    • 104. Jerzy Krasuski, Zagadnienie Polskie w publicystyce Hansa Delbrucka (1887-1917)
    • 105. Stanisław Dulewicz, Materiały – burmistrz z Darłowa
    • 106. Henryk Edel-Kryński, Materiały – powiat lęborski
    • 107. Anna Olszewska-Ładyka, Materiały – fabryka dziewiarska na wsi opolskiej
    • 108. Tadeusz Krajczycki, Materiały – wykonanie planu gospodarczego na rok 1957 w NRD
    • 109. Franciszek Szymiczek, Materiały – Uniwersytety powszechne w NRD
    • 110. (a), Noty – wokół planu Rapackiego
    • 111. (k), Noty – kanclerz Raab o granicy Odra-Nysa
    • 112. (w), Noty - zachód a sprawa granicy na Odrze I Nysie
    • 113. (kw.), Noty – prace naukowe rady TRZZ
    • 114. (kw.), Noty – realizacja na ziemiach zachodnich wytycznych KC PZPR I NK ZSL w sprawie polityki rolnej
    • 115. (kw.), Noty – komitet odbudowy I rozwoju Fromborka
    • 116. ES, Noty – tydzień katolickiej kultury ziem zachodnich
    • 117. A. W. Walczak, Noty – zbrojenia a podstawy polityki zagranicznej NRF
    • 118. (k), Noty – prof Carlo Schmid w Polsce
    • 119. Zdzisław Nowak, Noty – Niemcy zachodnie w obliczu niepewności gospodarczej
    • 120. Tadeusz Krajczycki, Noty – objawy kryzysu gospodarczego w NRF narastają
    • 121. T. K., Noty – walka robotników w NRF o podwyżkę płac
    • 122. T. K., Noty – porządana armia bezrobotnych w NRF
    • 123. W. B., Noty – problematyka rolnicza narzędziem rewizjonizmu
    • 124. Wacław Radkiewicz, Noty – ideologia „blut und boden” na usługach rewizjonizmu
    • 125. Z. N., Noty – zawarcie umowy handlowej i płatniczej między ZSRR i NFR
    • 126. (m), Noty – 51,8 milionów ludności w NFR
    • 127. M. M., Noty – realizacja uchwał konferencji kulturalnej SED w NRD
    • 128. M. M., Noty – z życia artystycznego NRD
    • 129. M. S., Noty – z zagadnień organizacji nauki i szkolnictwa wyższego w NRF
    • 130. (m), Noty – szkolnictwo niemieckie w Danii
    • 131. F. M., Noty – przed 25 laty palono w Niemczech dzieła postępowych pisarzy
    • 132. Wojciech Staszewski, Zdzisław Borzycki, Józef Podgóreczny, Lili Maria Szwengrub, Kazimierz Śląski, Korespondencje
    • 133. Restytut W. Staniewicz, Oceny i omówienia – Niemiecki ruch młodzieżowy w Polsce w świetle dokumentów
    • 134. Florian Miedziński, Oceny i omówienia – “Deutsche Zeugnisse”. Heft 1
    • 135. Tadeusz Cieślak, Oceny i omówienia – Minęły wieki a myśmy ostali … Wspomnienia
    • 136. Antoni Czubiński, Oceny i omówienia – S. Sz. A. i dauesizacyja Giermanii (1924—1929 g. g.)
    • 137. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – Bonn ist nicht Weimar
    • 138. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Philosophen im Spiegel und Zerrspiegel. Deutschlands Weg.in den Nationalismus und Nationalsozialismus
    • 139. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Treitschke. Sein Welt-und Geschichtsbild
    • 140. Władysław Chojnacki, Oceny i omówienia – Sir Casimir S. Gzowski. Życie-dzieła-zasługi
    • 141. Andrzej Kwilecki, Oceny i omówienia – Powstanie miast lubuskich - Dzieje uprawy zielonogórskich winorośli
    • 142. Jerzy Krasuski, Zbigniew Kulak, Zapiski Bibliograficzne – Niemcy w dobie imperializmu
    • 143. Władysław Kowalenko, Z kroniki naukowej - Osiem lat pracy nad „Słownikiem Starożytności.Słowiańskich” (1950—1958) na tle prób wcześniejszych
    • 144. Z Kroniki Instytutu Zachodniego - IV konferencja Komisji Historycznej Polsko-Niemieckiej w Krakowie
    • 145. Z Kroniki Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1958r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1958r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1958r.