English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1958
   • nr_4
    • 146. okładka nr 4 1958r.
    • 147. Bohdan Gruchman, Udział Ziem Zachodnich w produkcji przemysłowej kraju
    • 148. Wacław Radkiewicz, Rozwój rolnictwa zachodnioniemieckiego a problem zaopatrzenia NRF w środki żywności
    • 149. Frank Wagner, Rok 1945 początkiem nowego okresu w historii literatury niemieckiej
    • 150. Alfred Kucner, Mniejszość niemiecka w Polsce i dążenie rządu niemieckiego do utrzymania jej stanu posiadania w b. zaborze pruskim
    • 151. Franciszek Iwanowski, Materiały – Bibliotekarz z Barczewa (fragmenty wspomnień)
    • 152. Franciszek Marszałek, Materiały – Walka o język polski na kolejach w byłym Wolnym Mieście Gdańsku
    • 153. Witold Jakóbczyk, Materiały – Antypolski projekt Związku Wszechniemieckiego
    • 154. Henryk Edel-Kryński, Materiały – Powiat kwidzyński
    • 155. Józef Konieczny, Materiały – Z zagadnień odbudowy Kostrzyna nad Odrą
    • 156. Florian Miedziński, Materiały – Na tropach podróży p. Charles Wassermanna
    • 157. Edward Serwański, Materiały – Sprawa Zinda (Z problematyki antysemityzmu w Niemczech zachodnich)
    • 158. Zdzisław Nowak, Materiały – Wahania cen a recesja gospodarcza
    • 159. (a), Noty - Plan Rapackiego jest przedmiotem ciągłej dyskusji politycznej
    • 160. (a), Noty - Państwa Układu Warszawskiego a sprawa zjednoczenia Niemiec
    • 161. B. Wiewióra, Noty - Jemen a dwa państwa niemieckie
    • 162. J. S., Noty - Spotkania ziomkostw
    • 163. m, Noty - „Friedland-Hilfe” nie znalazła oddźwięku wśród ludności Niemiec zachodnich
    • 164. m, Noty - Rząd włoski Fanfaniego zależny jest od głosów posłów niemieckich z Tyrolu
    • 165. T. Krajczycki, Noty - Wiosenne Targi Lipskie
    • 166. T. K., Noty - Zniesienie kart żywnościowych w NRD
    • 167. T. K., Noty - Sytuacja gospodarcza NRF pogarsza się
    • 168. T. K., Noty - Problem finansowania zbrojeń w NRF
    • 169. T. K., Noty - Związek Zawodowy Górników żąda uspołecznienia kopalń węgla w NRF
    • 170. M. B., Noty - Obrady intelektualistów niemieckich w NRD
    • 171. M. S., Noty - Echa w NRF trzecich warszawskich Międzynarodowych Targów Księgarskich
    • 172. kw., Noty - Tydzień Ziem Zachodnich
    • 173. kw., Noty - 650-lecie Lidzbarka Warmińskiego
    • 174. Janusz Tomaszewski, Ignacy Rutkiewicz, Andrzej Kwilecki, Aleksander Stafiński, Korespondencje
    • 175. Ks. Wincenty Urban, Polemiki i dyskusje - W sprawie pracy o Leopoldzie Sedlnickim
    • 176. Florian Miedziński, Oceny i omówienia – Informowanie opinii zachodnioniemieckiej o sprawach.polskich
    • 177. Tadeusz Cieślak, Oceny i omówienia – Dwugłos o dziejach Gdańska okresu międzywojennego
    • 178. Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia – Rozszerzanie zakresu terytorialnych roszczeń niemieckich
    • 179. Restytut W. Staniewicz, Oceny i omówienia – Jeszcze raz o książce Louis de Jonga
    • 180. Edward Stanek, Oceny i omówienia – Die sowjetische Zwölfmeilenzone in der.Ostsee und die Freiheit des Meeres
    • 181. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – Failury of a Revolution Germany in 1918—1919
    • 182. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Hjalmar Schacht
    • 183. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Der Schlieffen-Plan
    • 184. Franciszek Szymiczek, Oceny i omówienia – „Deutsche Forschungsgemeinschaft”. Aufbau und Aufgaben
    • 185. Z., Oceny i omówienia – Z dziejów Słupska i Ustki
    • 186. Jerzy Krasuski, Zbigniew Kulak, Zapiski Bibliograficzne – Niemcy w dobie imperializmu
    • 187. Z Kroniki Instytutu Zachodniego
    • 188. Najnowsze Wydawnictwo Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1958r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1958r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1958r.