English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1958
   • nr_5
    • 189. okładka nr 5 1958r.
    • 190. Stanisław Kubiak, Z zagadnień polityki niemieckiej wobec Wielkopolski w prze­dedniu powstania 27 XII 1918 r
    • 191. Bolesław Wiewióra, Tzw. „Recht auf die Heimat”
    • 192. Mieczysław Tomala, Niemiecka Republika Federalna w europejskich organizacjach gospodarczych
    • 193. Ludmiła Nowak, Sprawy polskie u Gotfryda Kellera
    • 194. Michał Pollak, Materiały – Biuro Ziem Odzyskanych w Ministerstwie Oświaty
    • 195. Joanna Wojciechowska, Materiały – Przyczynek do udziału mniejszości niemieckiej w hitlerowskiej akcji eksterminacyjnej w Bydgoszczy
    • 196. Henryk Edel-Kryński, Materiały – Powiat elbląski
    • 197. Kazimierz Żygulski, Materiały – Adaptacja dzieci repatriantów w szkole na Ziemiach Zachodnich
    • 198. A. W. Walczak, Przeglądy - Przesiedleńcy i „obrona psychologiczna”
    • 199. Florian Miedziński, Przeglądy - Wahania opinii zachodnioniemieckiej
    • 200. Karol Marian Pospieszalski, Przeglądy - Referendum przeciw uzbrojeniu atomowemu w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego NRF
    • 201. Zdzisław Nowak, Przeglądy - Z zagadnień rynku pracy w Niemczech zachodnich
    • 202. Mieczysław Suchocki, Przeglądy - Z problematyki współczesnej literatury niemieckiej
    • 203. Adam Więcek, Przeglądy - Rola i zadania muzeów Ziem Odzyskanych
    • 204. A. W. W., Noty - Problem zjednoczenia w interpretacji kuratorium „Niepodzielne Niemcy”
    • 205. A. W. W., Noty – Victoria na Brandenburger Tor
    • 206. Tadeusz Krajczycki, Noty - Ofensywa gospodarcza NRD
    • 207. T. K., Noty - Rozwój gospodarczy w NRD w I półroczu 1958 r.
    • 208. Tadeusz Krajczycki, Noty - Udział kapitałów amerykańskich w przemyśle NRF
    • 209. T. K., Noty - Trzy największe banki zachodnioniemieckie
    • 210. T. K., Noty - Sytuacja w przemyśle węglowym w NRF
    • 211. M. B., Noty - Wokół 400-lecia uniwersytetu w Jenie
    • 212. S., Noty - Historycy NRD potępiają postawę historyków zachodnioniemieckich
    • 213. M. B., Noty - Politechnizacja szkolnictwa w NRD
    • 214. M. B., Noty - Film w NRD
    • 215. M. B., Noty - Wymiana studentów pomiędzy Polską a Niemiecką Republiką Federalną
    • 216. Wojciech Staszewski, Józef Gaca, Jan Muszyński, Andrzej Stafiński, Kazimierz Śląski, Korespondencje
    • 217. Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia – Ostdeutschland unter polnischer Verwaltung. Vorträge gehalten auf der Tagung des Steinbacher Kreises am 3. 5. Januar 1957 in Herne.195.
    • 218. ZK, Oceny i omówienia – Gesamtdeutsche Ostpolitik. Deutschland, Russland, Polen.
    • 219. Zdzisław Nowak, Oceny i omówienia – Wohlstand für alle, Econ-Verlag. Dusseldorf 1957
    • 220. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – CDU/CSU 1945—1957. Beiträge zur Zeitgeschichte.
    • 221. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Hans Delbrück als Kritiker der Wilhelminischen Epoche. Beitrage zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien.
    • 222. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Wolfgang Förster, General-Oberst Ludwig Beck. Sein Kampf gegen.den Krieg.Aus nachgelassenen Papieren des Generalstabschefs.
    • 223. Jerzy Krasuski, Zbigniew Kulak, Zapiski Bibliograficzne – Niemcy w dobie imperializmu
    • 224. Z Kroniki Instytutu Zachodniego
    • 225. Wydawnictwa Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1958r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1958r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1958r.