English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1958
   • nr_6
    • 226. okładka nr 6 1958r.
    • 227. Alfons Klafkowski, Powstanie Wielkopolskie czeka na swe opracowanie
    • 228. Bohdan Gruchman, Stopa życiowa mieszkańców Ziem Zachodnich (w świetle obrotów detalicznych)
    • 229. Kazimierz Nowak, Stosunek ugrupowań burżuazyjnych w Niemieckiej Republice Federalnej do unitaryzmu i federalizmu
    • 230. Aleksander Rogalski, Oswald Spengler (zagadnienie żywotności jego poglądów)
    • 231. Adam Chomicz, Materiały – Walka wsi Dąbrówki o polskość w świetle tradycji miejscowej
    • 232. Edward Serwański, Materiały – Procesy przestępców wojennych w Niemczech zachodnich T.
    • 233. Tadeusz Kajan, Materiały – Wymowny dokument w sprawie odszkodowań dla ofiar prześladowań hitlerowskich
    • 234. Jerzy Krasuski, Materiały – „Grenzboten” o sprawie polskiej (1900—1918)
    • 235. Władysław Chojnacki, Materiały – Niemieckie tłumaczenia z prasy polskiej 1858—1958
    • 236. F. M., Przeglądy - Wizyta delegacji partyjno-rządowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce
    • 237. A. W. Walczak, Przeglądy - Niekonsekwencje polityki SPD
    • 238. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy - Ekspansja gospodarcza i polityka pieniężna NRF
    • 239. Wacław Radkiewicz, Przeglądy - Z zagadnień struktury agrarnej i zatrudnienia w rolnictwie NRF
    • 240. S., Noty - Nowa wersja planu Rapackiego w świetle prasy niemieckiej
    • 241. J. M., Noty - Sprawa zmiany statusu Berlina
    • 242. M., Noty - Wyniki wyborów w NRD
    • 243. M., Noty – Premier Grotewohl o zasadach polityki NRD
    • 244. A. W. W., Noty - Wizyta Heussa w Wielkiej Brytanii
    • 245. J. S., Noty - „Związek Wypędzonych”
    • 246. Z. N., Noty - Wykonanie planu gospodarczego na 1958 r. w Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • 247. Z., Noty - Wyraz solidarności Niemieckiej Republiki Demokratycznej z klasą robotniczą Niemiec zachodnich
    • 248. Z., Noty - Konsumpcja tłuszczu w NRD i NRF
    • 249. T. K., Noty - Wkłady oszczędnościowe w NRD
    • 250. T. K., Noty - Dalsza obniżka cen w NRD
    • 251. Z., Noty - Stosunki handlowe Polski z Niemiecką.Republiką Federaln
    • 252. M. B., Noty - IV Niemiecka Wystawa Sztuk Pięknych w Dreźnie
    • 253. M. B., Noty – Laureaci nagrody Henryka Heinego na rok 1958
    • 254. M. B., Noty - Arnold Zweig laureatem nagrody leninowskiej
    • 255. J. S., Noty - Nowy ośrodek tzw. Ostforschung
    • 256. Z. K., Noty - Czy to jest „maksymalnie osiągalny obiektywizm”?
    • 257. kw., Noty - Inauguracja „Roku Kajki”
    • 258. Wojciech Dzieduszycki, Tadeusz Kajan, Czesław Piskorski, Korespondencje
    • 259. Tadeusz Wróblewski, Zbigniew Jasiewicz, Polemiki i dyskusje - Uwagi do artykułu J. Tomaszewskiego pt. Z badań nad integracją społeczną na Ziemiach Zachodnich
    • 260. Jerzy Marczewski, Oceny i omówienia – Powstanie wielkopolskie 1918—1919
    • 261. Witold Jakóbczyk, Oceny i omówienia – Zur Charakteristik des Deutschen Ostmarkenvereins
    • 262. Witold Jakóbczyk, Oceny i omówienia – Grosspolen im Januaraufstand
    • 263. Zbigniew Kaczmarczyk, Oceny i omówienia – Studien zur älteren Geschichte Osteuropas I. Teil, redigiert v. Günther.Stökl
    • 264. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie. — Parteien in der Bundesrepublik. Studien zur Entwicklung der Parteien bis zur Bundestagswahl 1953
    • 265. Witold Jakóbczyk, Oceny i omówienia – Bismarck. Der Mensch und der Staatsmann
    • 266. Benicjusz Głębocki, Oceny i omówienia – Razwitie narodnogo chozjajstwa Giermanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki. Statisticzeskije pokazatieli
    • 267. Benicjusz Głębocki, Oceny i omówienia – Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1956
    • 268. Józef Januszewski, Oceny i omówienia – List’s Verdens-Atlas
    • 269. Mieczysław Suchocki, Oceny i omówienia – Die literarische Aufrüstung
    • 270. Benicjusz Głębocki, Oceny i omówienia – Twoje miasto Zielona Góra
    • 271. Andrzej Kwilecki, Oceny i omówienia – Nadodrze
    • 272. Z. D., Oceny i omówienia – Zapiski Koszalińskie zesz. 2
    • 273. Jerzy Krasuski, Zbigniew Kulak, Zapiski Bibliograficzne – Niemcy w dobie imperializmu
    • 274. Jerzy Marczewski, Z Kroniki naukowej - Sesja naukowa poświęcona problematyce Powstania Wielkopolskiego
    • 275. Z Kroniki Instytutu Zachodniego - Walne Zebranie Członków Instytutu Zachodniego. — Zebrania pracowników Instytutu Zachodniego. — Wizyta Snejdarka w Instytucie Zachodnim
    • 276. errata
    • 277. Najnowsze Wydawnictwo Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1958r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1958r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1958r.