English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1960
   • nr_1
    • okładka nr 1 1960r.
    • Marian Jerzak, The Advance of Agriculture in Contemporary Czechoslovakia
    • Bohdan Kopeć, The Changes in the Economic Structure of the Agriculture in the Western Territories, in 1938, 1951, 1958
    • Przemysław Małek, The Role of the Odra in Germany’s Economic Life, from 1910 to 1939
    • Józef Muszyński, The Polish-Czechoslovak Co-Operation in the Light of International Agreements
    • Mieczysław Suchocki, The Role of Instytut Zachodni (Western Institute) in the Rehabilitation of the Western Territories
    • Antoni Wrzosek, The Basical Problems of the Czechoslovak Industries in the Light of the Country’s Economy
    • Stanisława Zajchowska, The Scenery of Czechoslovakia and its Values for Tourists
    • zdjęcie
    • Mieczysław Suchocki, Rola Instytutu Zachodniego w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich
    • Bohdan Kopeć, Przemiany w strukturze ekonomicznej rolnictwa Ziem Zachodnich w latach 1938, 1951 i 1958
    • Bogumił Ziółek, Węzłowe problemy demograficzne Ziem Zachodnich
    • Kaziemierz Podolski, Helena Gajzler, Materiały - Zagospodarowanie województwa gdańskiego.i możliwości jego przyszłego rozwoju
    • Benicjusz Głebocki, Materialy – Zmiany stanu zaludnienia województwa koszalińskiego w latach 1939—1956
    • Bożena Chmielewska, Materialy – Perspektywy rozwoju miast w województwie zielonogórskim
    • Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, Materiały – Adaptacja emigracji ze wsi Żmiąea (powiat limanowski) na Ziemiach Zachodnich
    • Jan Rajman, Materiały - Dojazdy do pracy w powiecie Strzelce Opolskie i ich wpływ na przemiany życia społeczno-gospodarczego wsi
    • Edmund Męclewski, Przeglądy i komentarze - Zachodnia Agencja Prasowa
    • Alfons Mrowieć, Przeglądy i komentarze – Z prac Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach
    • Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze – II Walny Zjazd Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Olsztynie
    • Jan Prędki, Przeglądy i komentarze – Bilans dwuletniej działalności Poznańskiego Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
    • Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze – Opinie w sprawie granicy na Odrze i Nysie wypowiedziane na Zachodzie w drugiej połowie 1959 roku
    • T.Skrobała, A.Szyperski, J.Kozeński, W.Staszewski, Korespondencje
    • Zygmunt Dulczewski, Oceny i omówienia - Publikacje socjologiczne i demograficzne o Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945—1959
    • Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia - Polen, Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze
    • Józef Kokot, Oceny i omówienia – Raymond de Geouffre de la Pradelle, Le probleme de la Silesie et le droit
    • Władysław Tomaszewski, Oceny i omówienia – Stanisław Rospond – Dzieje polszczyzny śląskiej
    • Konstanty Kalinowski, Oceny i omówienia – Bożena Steinborn, Złotoryja, Chojnów, Świerzawa. Zabytki sztuki regionu
    • Andrzej Kwilecki, Oceny i omówienia – Nie damy podgrześć mowy.
    • Joanna Honsza, Oceny i omówienia - Germanica Wratislaviensia
    • W.T., Zapiski Bibliograficzne – Ziemie Zachodnie
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO - Powstanie Sekcji Czechosłowackiej w I. Z. — Udział pracowników naukowych I. Z. w pracach Sekcji Ziem Zachodnich Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (oddział w Poznaniu). — Wizyta gości zagranicznych w I. Z. — Pożegnanie Mariana Pachuckiego — Nagrody przyznane czło
    • Informacja
   • okładka - spis treści nr 1-2 1960r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1960r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1960r.