English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1960
   • nr_5
    • okładka nr 5 1960r.
    • Sprawy niemieckie w wystąpieniach Władysława Gomułki na XV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
    • Wilhelm Pieck (3 I 1876 — 7 IX 1960)
    • Bolesław Wiewióra, Zagadnienie uznania NRD a doktryna Hallsteina
    • Tadeusz Krajczycki, Gospodarcze aspekty izolacji Berlina zachodniego
    • Eugeniusz Biderman, Materiały – Funkcje powiatów i miast województwa koszalińskiego na podstawie statystyki zawodowej w 1959 r
    • S.Bartosiewiczowa, S. Bronsztejn, D. Piegowata, Materiały – Rzemieślnicy województwa wrocławskiego
    • B.Chmielewska, U. Lipińska-Wromlowa, Materiały – Niektóre przejawy aktyw- ności kulturalnej inteligencji słupskiej
    • Barbara Ratyńska, Materiały – Sprawy językowe Opolszczyzny w korespondencji władz i wydawców niemieckich
    • Zygmunt Rutkowski, Materiały – Życie ludności polskiej w Zielonej Górze w latach 1890—1939
    • Jerzy Kozeński, Przeglądy i komentarze – Wizyta delegacji partyjno-rządowej CSRS w Polsce
    • Karol Marian Pospieszalski, Przeglądy i komentarze – Rada Państwa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze – Kolejny etap zachodnioniemieckiego rewizjonizmu
    • Mieczysław Suchocki, Przeglądy i komentarze – Karol Jaspers a sprawa zjednoczenia Niemiec
    • Teresa Piotrowiak, Przeglądy i komentarze – 150 lat istnienia Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie
    • C.Janus, L.Sugocka, J.Sobczak, J.Gruchała, Korespondencje
    • Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia – Die Westberlinfrage und die Vorschläge der Deutschen Demokratischen Republik izu Ihrer Lösung
    • Paweł de Laval, Oceny i omówienia - Robert D'H ar court, L’Allemagne d’Adenauer
    • Henryk Batowski, Oceny i omówienia - Carl J. Burckhaedt, Meine Danziger Mission 1937—1939
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia - Carl E. Schorske, German Social Democracy 1905—1917. The Development of the Great Schism. — Kurt Koszyk, Zwischen Kaiserreich und Diktatur. Die sozialdiemokratisöhe Pres.se von 1914 bis 1933
    • Jerzy Krasuski, Oceny I omówienia - Wolfgang Saile, Hermann Wagener und sein Verhältnis zu Bismarck
    • gl., Oceny i omówienia – Haie in der Ostsee — Dokumentation zur agressiven Politik des deutschen Militarismus im Ostseeraum
    • gl., Oceny i omówienia - M. Kasper i J. Sołta, Aus Gehedmakten nazistischer Wendenpolitik
    • Andrzej Brożek, Oceny i omówienia - Johannes Nichtweiss, Die ausländischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen Reiches von 1890—1914
    • Teresa Kiedrowska-Lijewska, Oceny i omówienia – Politische und ökonomische Geographie. Einführung, Praca zbiorowa pod redakcją H. Sänke
    • Ryszard Domański, Oceny i omówienia – L. Küttner, Zur Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung
    • Władysław Tomaszewski, Oceny i omówienia – Świadectwa Niemieckie zeszyty 1-7.
    • Konstanty Kalinowski, Oceny i omówienia – Roczniki Sztuki Śląskiej
    • J.M., Oceny i omówienia – Polish Western Affairs Vol. I nr 1/1960
    • W.T., Z.K., J.M., J.Kz., Zapiski Bibliograficzne – Ziemie Zachodnie, Niemcy w dobie imperializmu, Czechosłowacja po1918 roku
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO - Przyznanie medalu grunwaldzkiego. — Tytuł doktora h. c. .Wizyty gości zagranicznych w IZ. — Posiedzenie Kuratorium IZ. Przekazywanie IZ nowych pomieszczeń. — Pracownicy IZ w Czechosłowacji
    • Wydawnictwa Instytutu Zachodniego
    • Informacja
   • okładka - spis treści nr 1-2 1960r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1960r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1960r.