English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1960
   • nr_6
    • okładka nr 6 1960r.
    • Bolesław Wiewióra, Zagadnienia rewizjonizmu zachodnioniemieckiego na XV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
    • Zdzisław Kaczmarczyk, Polska granica zachodnia w perspektywie tysiąca lat historii
    • Kazimierz Kolańczyk, Kryzys szkolnictwa wyższego w Niemieckiej Republice Federalnej
    • Halina Pańczyk, Materiały – Maria Konopnicka a walka z polityką germanizacyjną władz pruskich
    • Andrzej Zieliński, Materiały – Niemcy i zabór pruski w publicystyce powstania listopadowego
    • Leszek Prorok, Materiały – Elementy polskie w dramatach bałtyckich Zachariasza Wernera
    • W. Aleksandrowicz, T.Staniewski, Materiały do dziejów Niemiec w świetle poglądów Roberta Keyserlingka
    • Józef Muszyński, Dokumenty - Nota rządu polskiego do rządów państw NATO
    • Józef Muszyński, Dokumenty - Demarches szefów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w krajach NATO
    • Janusz Ptasiński, Dokumenty -Memorandum rządu NRD na XV Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie rozbrojenia
    • F.M., Przeglądy i komentarze – Sprawy Niemiec w uchwałach narady moskiewskiej partii ko- munistycznych i robotniczych
    • Jerzy Kozeński, Przeglądy i komentarze -Wizyta delegacji Wojska Polskiego w CSRS
    • Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze – Polityczne i militarne konsekwencje pięcioletniej przynależ- ności NRF do NATO
    • Lech Janicki, Przeglądy i komentarze – Przemiany w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
    • Tadeusz Cieślak, Przeglądy i komentarze – Problem Sachsenhausen w NRF
    • Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Stosunki handlowe między NRF a NRD
    • Teresa Piotrowiak, Przeglądy i komentarze – Obchody rocznicowe w NRD
    • L.Sługocka, W.Staszewski, Korespondencje
    • Zbigniew Rotocki, Oceny – omówienia – Z dziejów Kriegsmarine (na marginesie pamiętników: Erich Raeder, Mein Leben Karl D�nitz, Zehn Jahre und zwanzig Tage)
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia - Walther Hubatsch, Der Admiralstab und die obersten Marinebehr-den in Deutschland 1848-1945. Frederic B. M. Holly day, Bismarck Rival. Wolfgang Wacker, Der Bau des Panzerschiffes A und der Reichstag. Ernst L. Presseisen, Germany and Japan. Karl Klee, Das
    • Józef Muszyński, Oceny i omówienia – White Book on the Policy of the two German States
    • Andrzej Skowroński, Oceny i omówienia – Alfons Klafkowski, Umowa Poczdamska z dnia 2 VIII 1945
    • Janusz Ptasiński, Oceny i omówienia – Marian Podkowiński, Na ostrzu noża
    • Wojciech Staszewski, Oceny i omówienia – Jerzy Sawicki,Nie oszczędzać Polski!
    • Mieczysław Suchocki, Oceny i omówienia – Heinrich Weinstock, Die Tragödie des Humanismus
    • Teresa Piotrowiak, Oceny i omówienia – Bruno A p i t z, Nackt unter Wölfen
    • Michalina Boral, Oceny i omówienia – Hans Habe, Off Limits
    • Z. K., J. M., Zapiski Bibliograficzne – Ziemie Zachodnie, Niemcy w dobie imperializmu
    • Witold Mailsel, Z kroniki naukowej – Początki miast zachodniej Polski tematem Sesji Naukowej w Zielonej Górze
    • Jerzy Kozeński, Z kroniki naukowej – Konferencja poświęcona dziejom emigracji polskiej w Niemczech
    • J.K., Z kroniki naukowej – Konferencja bibliograficzna Ziem Zachodnich w Poznaniu
    • Z KROMKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO Walne Zebranie Członków Instytutu Zachodniego. — Posiedzenie Kura- torium IZ. — „Polskie Ziemie Zachodnie” w języku włoskim. Wizyty gości zagranicznych w IZ. — Nagroda Prezydium PRN w Jeleniej Górze
    • Wydawnictwa Instytutu Zachodniego
    • Informacja
   • okładka - spis treści nr 1-2 1960r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1960r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1960r.