English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1961
   • nr_2
    • okładka nr 1 1961r.
    • Antonin Šnejdarek, Rozwój Sytuacji międzynarodowej po r. 1945 a stosunki czechosłowacko-polskie
    • Miroclav Kropilak, Piętnaście lat ludowodemokratycznej Czechosłowacji
    • Miroclav Strida, Znaczenie regionów gospodarczych w nowym podziale terytorialnym Czechosłowacji
    • Karol Marian Pospieszalski, Dwie konstytucje czechosłowackie 1948 i I960
    • Henryk Batowski, Sojusze wojskowe Czechosłowacji 1919—1938
    • Benicjusz Głębocki, Materiały – Rejonizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w Czechosłowacji
    • Václav Žaček, Materiały – Marcin G. Gizewiutsz i Jan E. Purkyne
    • Jan Dutkowski, Materiały – Jakub Sztejnike — pierwszy polski tłumacz – Babuni Boženy Nĕmcowej
    • Dokumenty - Tekst nowej konstytucji ČSRS (tłum. I. Kwilecka i K. M. Pospieszalski)
    • Dokumenty – Tekst artykułu -Trybuny Ludu w - związku z wizytą B. Beitza w Polsce (podał J. Muszyński)
    • Janusz Sobczak, Przeglądy I komentarze - Krajowa Narada Dziennikarzy w Poznaniu z okazji piętnastej rocznicy istnienia ZAP
    • Mieczysław Kobylański, Przeglądy I komentarze – Głos szwedzkiego naukowca o polskich Ziemiach Zachodnich
    • Tadeusz Krajczycki, Przeglądy I komentarze – Gospodarka Niemieckiej Republiki Demokratycznej w r. 1960
    • Tadeusz Krajczycki, Przeglądy I komentarze – Rewaloryzacja zachodniej marki niemieckiej
    • Teresa Piotrowiak, Przeglądy I komentarze – Instytut Literatury im. Johannesa Bechera w Lipsku
    • L.Kuciński, J.Prędki, W.staszewski, Korespondencje
    • Irena Kwilecka, Oceny i omówienia - Tzw. idea słowiańska w językowym i literackim odrodzeniu Słowian
    • Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia – Joachim Peck Die Völkerrechtssubjektivität der Deutschen Demokra- tischen Republik
    • Leszek Kosiński, Oceny i omówienia – N. J. G. Pounds The Industrial Geography of Modern Poland (omów.L. Kosiński)
    • Stanisława Zajchowska, Oceny i omówienia – Antoni Wrzosek, Czechosłowacja. Zarys ogólnej geografii kraju
    • Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Rudolf Kopecky, Ceskoslovensky odboj v Polsku v r. 1939. — Polsko-czechosłowackie braterstwo broni w drugiej wojnie światowej 1939—1945. Zebrał i opracował Stanisław Wroński
    • Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Vám podékováni a lásku vám
    • Janusz Sobczak, Oceny i omówienia – Historica II
    • Zbyszko Chojnicki, Oceny i omówienia – M. Przedpelski, S. Smoliński, Struktura przemysłu Ziem Zachodnich
    • Konstanty Kalinowski, Oceny i omówienia – Tadeusz Broniewski: Trzebnica, — Olgierd C zer ner, Jerzy Rozpędowski: Bolków, Zamek w Świnach, — Jerzy Rozpędowski: Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim i zamki Nowy Dwór, Radosno, Rogowiec, — Mieczysław Z1 a t: Brzeg
    • Zestawił W.T., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE - Ziemio Zachodnie
    • Zestawili: Z.K., J.M., B.W., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE – W dobie imperializmu
    • Zestawili: J.K., S.Z., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE – Czechosłowacja po roku 1918
    • gl., Z Kroniki naukowej - Posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej w Bratysławie
    • Edward Serwański, Z Kroniki naukowej - Polsko-czechosłowacka konferencja naukowa w Katowicach
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO - Wybór prof. Z. Kaczmarczyka na posła. — Odznaczenia. - Posiedzenie Kuratorium IZ. — Posiedzenia Sekcji Historycznej IZ. — Wizyty gości zagranicznych w IZ. — Stopień naukowy docenta. — Wyjazd do NRD. — Prof. G. Labuda Sekretarzem Generalnym PTPN
    • Informacje
    • Bogdan Dopierała, Powiązania Szczecina z Czechosłowacją w dwudziestoleciu międzywojennym
   • okładka - spis treści nr 1-2 1961r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1961r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1961r.