English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1961
   • nr_3
    • okładka nr 3 1961r.
    • Zdzisław Nowak, Źródła i dynamika rozwoju produkcji przemysłowej Niemiec zachodnich
    • Witold Jakóbczyk, Z dziejów walki o ziemię na pograniczu
    • Jerzy Krasuski, Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie
    • Czesław Madajczyk, Materiały - Generalplan Ost
    • Władysław Rogala, Materiały - Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w okresie rokowań gospodarczych (1927—1932)
    • Podał do druku Józef Muszyński, Dokumenty - Memorandum Związku Radzieckiego w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami i uregulowania problemu Berlina zachodniego
    • Jerzy Kozeński, Przeglądy i komentarze – Wizyty polsko-czechosłowackie
    • Florian Miedziński, Przeglądy i komentarze – Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna
    • Antoni Władysław Walczak, Przeglądy i komentarze – Od Bund der Heimatvertriebenen una Entrechteten (BHE) do Gesamtdeutsche Partei (GP)
    • Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Rynek pracy w Niemieckiej Republice Federalnej
    • Teresa Piotrowiak, Przeglądy i komentarze – Kongres Pisarzy NRD
    • Michalina Boral, Przeglądy i komentarze – Działalność kulturalna NRF za granicą
    • K. Witerski, W. Staszewski, Korespondencje
    • Jan Zaborowski, Oceny i omówienia – O metodach „Ostforschung” (na marginesie wydawnictwa - Ostdeutschland unter fremder Verwaltung 1945—1955.
    • Janusz Rachocki, Oceny i omówienia – Działalność antyfaszystów niemieckich na froncie wschodnim (1943—1945) (na marginesie książki: Sie kampften fur Deutschland — zur Geschichte des Kampfes der Bewegung Freies Deutschland bei der 1. Ukrainischen Front der Sowjetarmee)
    • Karol Marian Pospieszalski, Oceny i omówienia – Problematyka okupacyjna na łamach „Wojsko- wego Przeglądu Historycznego” (1956—1960)
    • Władysław Tomaszewski, Oceny i omówienia -Wydawnictwa Lubuskiego Towarzystwa Kultury
    • Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia - Walter Freiherr von Bieberstein, Zum Problem der volkerrechtlichen Anerkennung der beiden deutschen Regierungen
    • Józef Muszyński, Oceny i omówienia – Phillips D a v i s o n, The Berlin Blocade
    • K.S., Oceny i omówienia – Arno Klonne, Hitlerjugend. Die Jungen und ihre Organisation im Dritten Reich
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Hans Herzfeld, Demokratie und Selbstverwaltung in der Weimarer Epoche
    • Ludmiła Sługocka, Oceny i omówienia – Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung
    • Czesław Madajczyk, Oceny i omówienia – Revue d’histoire de la Deuxieme Guerrę Mondiale nr 40, Octobre 1960 (occupation allemande en Pologne)
    • Janusz Sobczak, Oceny i omówienia – Deutsch-Polnische Hefte
    • Andrzej Skowroński, Oceny i omówienia – Jahrbuch fiir Ostrecht” Band I April 1960
    • W.T., Z.K., J.K., J.Kz., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE - Ziemio Zachodnie, Niemcy w dobie imperializmu, Czechosłowacja po r. 1918
    • Zdzisław Kaczmarczyk, Z Kroniki naukowej - Konferencja w sprawie bezpieczeństwa europejskiego i problemu niemieckiego
    • B.W., Z Kroniki naukowej – Inauguracja pracy Instytutu Zachodnio-Pomorskiego
    • Jerzy Kozeński, Z Kroniki naukowej – Polsko-czechosłowacka sesja naukowa w Poznaniu
    • J.K., Z Kroniki naukowej – Sesja naukowa w Katowicach poświęcona III Powstaniu Śląskiemu
    • Andrzej Kwilecki, Z Kroniki naukowej – II narada socjologów w Zielonej Górze
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO - Podróże prof. M. Sczanieckiego do Włoch. — Pobyt doc. dr St. Zajchcwskiej w NRD. — Wizyty gcści zagranicznych w IZ. — Konferencja naukowa. — Wybór na członka rzeczywistego PAN
    • Informacje
   • okładka - spis treści nr 1-2 1961r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1961r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1961r.