English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1961
   • nr_5
    • okładka nr 5 1961r.
    • Przedruk z Trybuny Ludu, Problem niemiecki w sprawozdaniu ICC KPZR na XXII Zjeździe
    • Janusz Rachocki, Prawo do pracy i jego realizacja w Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • Stanisława Zajchowska, Saskie zagłębie węgla brunatnego
    • Zbigniew Kulak, Pierwsza wizyta oficjalna ministra Becka w Berlinie
    • Czesław Pilichowski, Dorobek i perspektywy wydawnicze w zakresie problematyki Ziem Zachodnich oraz zagadnienia niemieckiego
    • Józef Wąsowicz, Materiały – Historia mapy Spetta
    • Karol Jonca, Materiały – Skazańcy czechosłowaccy we wrocławskich więzieniach gestapo w 1. 1939—1945
    • Florian Miedziński, Przeglądy i komentarze – Wybory do IV Bundestagu Niemieckiej Republiki Fede- ralnej
    • J.K., Przeglądy i komentarze – Polska delegacja partyjno-rządowa w Czechosłowacji
    • Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Aktualna sytuacja gospodarcza Berlina zachodniego
    • Edward Serwański, Przeglądy i komentarze – Proces b. komendanta obozu koncentracyjnego Gusen I
    • Teresa Piotrowiak, Przeglądy i komentarze – Zmarł Eduard von Winterstein
    • Janusz Sobczak, Korespondencje
    • Karol Marian Pospieszalski, Oceny i omówienia – O działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
    • Marian Zgórniak, Oceny i omówienia – Niemiecki generał o kampanii wrześniowej 1939
    • B.W., Oceny i omówienia – Roman W., Berlin?
    • Remigiusz Bierzanek, Oceny i omówienia – W i e w i ó ra Bolesław, Niemiecka Republika Demokratyczna jako podmiot prawa międzynarodowego
    • Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – „Der deutsche Arbeiter- und Bauernstaat”
    • Stanisława Zajchowska, Oceny i omówienia – JADWIGA I STANISŁAW LESZCZYCCY: Przez Saksonię, Harc i Turyngię.
    • Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia – MARTIN BROSZAT: Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945, Stuttgart 1961
    • Bolesław Wiewióra, Oceny i omówienia – BOGDAN CZARNECKI: Fali Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce.
    • Ludmiła Sługocka, Oceny i omówienia – LETZTE BRIEFE AUS STALINGRAD, herausgegeben bei C. Bertelsmann, Giitersloh 1954
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – GERHARD RITTER: Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des Militarismus in Deutschland. Zweiter Band, Die Hauptmachte Europas und das wilhelminische Reich (1890—1914). Verlag R. Oldenburg. Miin- chen 1960.
    • Jerzy Sommer, Oceny i omówienia – U. W. KITZINGER: German Electoral Politics. A study of the 1957 campaign. Oxford at the Claredon Press 1960.
    • Teresa Kiedrowska-Lijewska, Oceny i omówienia – ZACHODNIONIEMIECKIE OPRACOWANIA REGIONALNE POWIATÓW
    • Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – JAROSLAV ŠEDIVÝ, KVETA KORÁLKOVÁ: 15 budowatelských let. Zahranični politika ČSR v letech 1945—1960. Praha 1960, Statni nakl. Politické literatury, s. 163, 5 nlb.
    • Witold Kochański, Oceny i omówienia – ANTOLOGIA POEZJI ŁUŻYCKIEJ. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Wilhelm Szewczyk.
    • J.K., Z.K., A.L., J.M., M.J., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE - Ziemie Zachodnie
    • W.T., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE - Niemcy w dobie imperializmu
    • J. Kz., Czechosłowacja po roku 1918
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO
    • Informacje
    • Zbigniew Osiński, Materiały – Inscenizacje „Opery za trzy grosze” Bertolda Brechta w pol- skim teatrze 20-lecia
   • okładka - spis treści nr 1-2 1961r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1961r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1961r.