English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1961
   • nr_6
    • okładka nr 6 1961r.
    • Adam Łopatka, Idee XXII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
    • Antoni Władysław Walczak, Heimatpolitik w polityce rządu NRF i Bundestagu
    • Zdzisław Nowak, Ekonomiczne konstrukcje rewizjonistyczne w nauce zachodnioniemieckiej
    • Józef Muszyński, Problem przynależności państwowej Saary do 1949 roku
    • Bolesław Wiewióra, Materiały – Międzynarodowa konferencja prawników w sprawie problemu niemieckiego
    • Jerzy Krasuski, Materiały – Reakcja Polski na zniesienie Sojuszniczej Komisji Kon- troli Niemiec w 1926 r
    • Dokumenty uzasadniające wprowadzenie na granicy NRD z Berlinem zachodnim środków ochrony i kontroli (podał do druku J. Rachocki)
    • Dokumenty - Komunikat z rozmów między kanclerzem K. Adenauerem a prezydentem J. Kennedy’m w Waszyngtonie (podał do druku M. Jaśkowski)
    • Florian Miedziński, Przeglądy i komentarze - Czwarty rząd Niemieckiej Republiki Federalnej
    • Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze - Stosunki amerykańsko-zachodnioniemieckie
    • Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze - Wahania koniunktury gospodarczej w NRF
    • Edward Serwański, Przeglądy i komentarze - Obóz koncentracyjny w Sachsenhausen w procesach sądodowych w NRF
    • Michalina Boral, Karol Marian Pospieszalski, Przeglądy i komentarze - Zatarg telewizyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym NRF
    • Teresa Piotrowiak, Przeglądy i komentarze – 300-lecie Niemieckiej Biblioteki Państwowej
    • Stanisław Kubiak, Oceny i omówienia - Prace badawcze w NRD nad historią współczesną (na marginesie książki: Walter A. Schmidt, Damit Deutschland lebe)
    • Teofil Lijewski, Oceny i omówienia – JOHANNES POLACZEK: Die Entwicklung der oberschlesischen Montau- industrie in den Jahren 1945—1955. „Wissenschaftliche Beitrage zur Ge- schichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas herausgegeben vom Johann Gottfried Herder-Institut”. Nr 35. Marburg/Lahn 1958
    • Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – MIECZYSŁAW F. RAKOWSKI: Socjaldemokratyczna Partia Niemiec w okresie powojennym (1949—1954). Problemy i idee.
    • Franciszka Marciakówna, Józef Marszałek, Oceny i omówienia – WANDA KIEDRZYŃSKA: Ravensbrtick, kobiecy obóz koncentracyjny. Warszawa 1961
    • Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – JOACHIM KUHL: Foderationsplane im Donauraum und in Ostmittel- europa. Munchen 1958, R. Oldenbourg, s. 148. — Untersuchungen zur Gegenwartskunde Siidosteuropas, herausgegeben vom Siidost-Institut Miinchen 2.
    • Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – ERNST FRAENKEL: Amerika im Spiegel des deutschen politischen. Denkens. Ausserungen deutscher Staatsmanner und Staatsdenker iiber Staat und Gesellschalt in den Vereinigten Staaten von Amerika. West- deutscher Verlag. Koln und Opladen 1959, 333 s. — HANS LUTHER: Pol
    • Teresa Piotrowiak, Oceny i omówienia –ANNA SEGHERS: Decyzja. Przekł. z niem. Marii Wólczańskiej, Czytelnik 1961
    • W. T., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE - Ziemie Zachodnie
    • Z.K.,M.J.,J.M., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE - Niemcy w dobie imperializmu
    • J.Kz., ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE – Czechosłowacja po roku 1918
    • Jan Prędki, Z Kroniki naukowej - VII sesja Rady Naukowej TRZZ w Poznaniu
    • Janusz Sobczak, Z Kroniki naukowej – Naukowa sesja niemcoznawcza w Zielonej Górze
    • Z KRONIKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO
   • okładka - spis treści nr 1-2 1961r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1961r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1961r.