English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1966
   • nr_2
    • 39. okładka nr 2 1966r.
    • 40. Władysław Markiewicz, Perspektywy tzw. Versöhnung (pojednania) Niemców i Polaków
    • 41. Zbigniew Janowicz, Rozwój związkowego aparatu administracyjnego i jego rola w procesie unifikacji NRF
    • 42. Kazimierz Zabielski, Wzrost gospodarczy NRF na tle procesów akumulacji
    • 43. Eugeniusz Łyczkowski, W sprawie genezy Wolnego Miasta Gdańska
    • 44. Tadeusz Krajczycki, Materiały - Eksport kapitałów zachodnioniemieckich do krajów słabo rozwiniętych
    • 45. Maria Seidel, Materiały - Ekonomiczne i społeczno-polityczne aspekty Federalnego Planu Pomocy dla Młodzieży
    • 46. Andrzej Brożek, Materiały - Niemieckie straty ludnościowe na Śląsku w świetle memoriału pt. Die Wanderbewegung Schlesiens (1938)
    • 47. Józef Muszyński, Przeglądy i komentarze - Propozycje rządu NRD w sprawie rozwiązania problemu niemieckiego i zabezpieczenia pokoju w Europie
    • 48. Gerhard Arnold, Przeglądy i komentarze – 20 lat Deutsches Institut für Zeitgeschichte
    • 49. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze - Stosunki zachodnioniemiecko-amerykańskie (od lipca do grudnia 1965 r.)
    • 50. Florian Miedziński, Przeglądy i komentarze - Rozbieżności Francja—NRF
    • 51. Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze - Wrażenia zachodnioniemieckiego historyka z podróży po Polsce
    • 52. Zbigniew Piotrowski, Przeglądy i komentarze - Ośrodek Badań Naukowych w Koszalinie
    • 53. Jerzy Krasuski, Oceny i komentarze - Hiszpania a Rzesza hitlerowska
    • 54. Ludwik Jankowiak, Oceny i komentarze - Koncepcja integracji Europy zachodniej na tle procesów rozwoju ekonomicznego
    • 55. Bernard Piotrowski, Oceny i komentarze - L’idée européenne 1918—1965
    • 56. Zygmunt Kowalczyk, Oceny i komentarze - L’Union Soviétique face à l’intégration européenne
    • 57. Antoni Czubiński, Oceny i komentarze - Rozpad Austro-Węgier (1914—1918)
    • 58. Jerzy Kozeński, Oceny i komentarze - Die Sudetendeutschen Gebiete nach 1945
    • 59. Jerzy Marczewski, Oceny i komentarze - Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi
    • 60. Jan Prędki, Oceny i komentarze - Der schwere Entschluss
    • 61. Jerzy Bartosik, Oceny i komentarze - Ausländische Arbeitskräfte in Deutschland
    • 62. Jerzy Wiśniewski, Oceny i komentarze - Brandenburgische Besitzstandskarte des 16. Jahrhunderts. — Historischer Atlas von Brandenburg
    • 63. Mirosław Spychalski, Oceny i komentarze - Pasażerowie arki Noego
    • 64. Ludmiła Sługocka, Oceny i komentarze - Insel ohne Leuchtfeuer
    • 65. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i komentarze - Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart
    • 66. Janusz Sobczak, Oceny i komentarze - Acta Occupationis Bohemiae et Moraviae. Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933—1947
    • 67. Zygmunt Dulczewski, Oceny i komentarze - Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej
    • 68. Z. K., T. K., J. M, Zapiski bibliograficzne – Niemcy
    • 69. Karol Marian Pospieszalski, Nekrologi – Prof. Dr Stanisław Płoski (1899—1966)
    • 70. Jan Prędki, Z Kroniki naukowej - Badania Koła Naukowego przy Katedrze Historii Niemiec UAM w Poznaniu nad dziejami obozu koncentracyjnego „Dora
    • 71. B. J., Z Kroniki naukowej – Konkurs: „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław?”
    • 72. Z kroniki Instytutu Zachodniego - Walne Zebranie członków Instytutu Zachodniego
    • 73. Książki nadesłane i nabytki biblioteki IZ
   • okładka - spis treści nr 1-2 1966r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1966r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1966r.