English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1966
   • nr_3
    • 74. okładka nr 3 1966r.
    • 75. W. Markiewicz, Significance of the Polish Millenium Celebrations
    • 76. W. Hensel, Twenty Years of Archaeological Research in the Western Territories of Polish People’s Republic (1945—196)
    • 77. G. Labuda, Ideology of Nationalism and Revisionism in the Views on Polish--German Relations in the Past
    • 78. J. Kostrzewski, Attitude of German Science towards Archaeological Discoveries in the Former West-Slavian Territories
    • 79. B. Miśkiewicz, Defence of the Polish Western Frontier during the Period of Early Feudalism in the Light of Previous Studies
    • 80. M. Biskup, Teutonic Order and its State Bordering the Baltic in Poland’s History
    • 81. В..Маркевич, Значение празднеств Тысячелетия польского государства
    • 82. Г. Л я б у д а, Идеология национализма и ревизионизма во взглядах на про­шлое польско-германских отношений
    • 83. В. Г е н с э л ь, Двадцать лет археологических исследований на Западных Землях ПНР (1945—1965)
    • 84. Ю. Костжэвски, Отношение немецкой науки к археологическим от­крытиям на бывших западнославянских землях
    • 85. Б. Миськевич, Защита польской западной границы раннефеодального периода в свете существующих до сих пор исследований
    • 86. М. Б и с к у п, Тевтонский орден и его государство при Балтийском море в истории Польши
    • 87. Janusz Rachocki, Geneza koncepcji „demokracji gospodarczej” a związki zawodowe w Niemczech
    • 88. Mieczysław Suchocki, Główne zagadnienia zagranicznej polityki kulturalnej NRF
    • 89. Janusz Kuczyński, Drogi nadczłowieka (Społeczno-historiograficzne przesłanki mitu)
    • 90. Stefan Nowakowski, Z zagadnień adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich
    • 91. Tadeusz Puchalski, Materiały - Tendencje rozwojowe w handlu zagranicznym EWG
    • 92. Janusz Sobczak, Materiały - Z działalności Zentralstelle für Wendenangelegenheiten (Wendenabteilungi) w latach 1920—1945
    • 93. Kazimierz Żygulski, Przeglądy i komentarze - Problemy rewolucji kulturalnej w NRD
    • 94. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze - Gospodarka NRD w 1965 r. i wytyczne planu gospodarczego na rok 1966
    • 95. Jerzy Muszyński, Przeglądy i komentarze - Korpus Obrony Cywilnej — ogniwem remilitaryzacji NRF
    • 96. Janusz Przewoźny, Przeglądy i komentarze - Muzea w województwie koszalińskim
    • 97. Jerzy Kozeński, Oceny i komentarze - Nowe publikacje o niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej
    • 98. Antoni Czubiński, Oceny i komentarze - Sie nannten ihn Karski
    • 99. Antoni Czubiński, Oceny i komentarze - Agressija faszistskoj Giermanii w Jewropie 1933—1939 g. g.
    • 100. Edward Serwański, Oceny i komentarze - Wspomnienia więźniów Pawiaka
    • 101. Zygmunt Kowalczyk, Oceny i komentarze - L'Europe commencée
    • 102. Aleksander Schwartz, Oceny i komentarze - Mitteleuropa im Geographieunterricht
    • 103. Jan Prędki, Oceny i komentarze - Polen — Partner von Morgen
    • 104. Ludmiła Sługocka, Oceny i komentarze - Nachbar Polen. — Deutschlands Osten — Polens Westen?
    • 105. Marek Magdziarek, Oceny i komentarze - Ziemie Zachodnie i Północne w liczbach. — Ziemie Zachodnie i Północne. Fakty, liczby
    • 106. Mirosław Spychalski, Oceny i komentarze - Ziemie Zachodnie w działalności Polskiej Partii Robotniczej
    • 107. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i komentarze - Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej
    • 108. Janusz Sobczak, Oceny i komentarze - „Historica” tom X
    • 109. Franciszek Szymiczek, Oceny i komentarze - Zeitschriftenzentralkatalog (ZZK) der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und Cottbus
    • 110. Z. K., J. K., Zapiski bibliograficzne – Niemcy
    • 111. W. M., Z Kroniki naukowej - Międzynarodowa konferencja naukowa na temat niemieckiego Drang nach Osten
    • 112. A. W. W., Z Kroniki naukowej - Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin Juliana Marchlewskiego
    • 113. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Z Kroniki naukowej - Zagraniczni uczeni — doktorami honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    • 114. Stefan Jellenta, Listy do redakcji - W związku z artykułem B. Bojarskiej pt. Zbrodnie niemieckie na terenie powiatu Swiecie nad Wisłą (1939)
    • 115. Tadeusz Grabowski, Listy do redakcji - W sprawie recenzji Ekonomicznych problemów militaryzacji NRF
    • 116. Z Kroniki naukowej - Wizyta władz IZ u przewodniczącego Prezydium WEN w Poznaniu. — III Sesja Rady Naczelnej TRiZZ. — Udział dyrektora IZ w „rozmowach europejskich”. — Zebrania naukowe pracowników IZ. — Wizyty gości za­granicznych w IZ.
    • 117. Książki nadesłane i nabytki biblioteki IZ
   • okładka - spis treści nr 1-2 1966r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1966r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1966r.