English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1967
   • nr_2
    • 37. okładka nr 2 1967r.
    • 38. Andrzej Józef Kamiński, Polityka imperialistycznych Niemiec w I wojnie światowej
    • 39. Jerzy Marczewski, Podstawowe dyrektywy hitlerowskiej polityki okupacyjnej w sprawie polskiej (wrzesień—październik 1939)
    • 40. Walenty Daszkiewicz, Kwestia Niemiec na forum Rady Ministrów Spraw Zagranicznych (1945—1949)
    • 41. Michalina Boral, Materiały – Polityka kulturalna w europejskich dążeniach integracyjnych
    • 42. Andrzej Kwilecki, Materiały – Ośrodki „studiów europejskich” na Zachodzie
    • 43. Józef Muszyński, Przeglądy i komentarze – Zawarcie Układu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy między Polską a NRD
    • 44. Józef Muszyński, Przeglądy i komentarze – Główne założenia działalności sekretariatu do spraw ogólno- i zachodnioniemieckich w NRD
    • 45. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Gospodarka NRD w 1966 r. i plan gospodarczy na rok 1962
    • 46. Andrzej Leśniewski, Przeglądy i komentarze – NRF a kolektywne siły nuklearne
    • 47. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Inwestycje zagraniczne NRF
    • 48. Zygmunt Dulczewski, Przeglądy i komentarze – Przegląd problematyki badań socjologicznych w instytutach regionalnych i ośrodków naukowo-badawczych na Ziemiach Zachodnich
    • 49. Zdzisław Nowak, Oceny i omówienia – Trade Relations between the Common Market and the Eastern Bloc
    • 50. Ryszard Ławniczak, Oceny i omówienia – M. A. G. van Meerhaeghe, International Economic Institutions
    • 51. Jerzy Bartosik, Oceny i omówienia – Andrzej Brożek, Ostflucht na Śląsku
    • 52. Karol Marian Pospieszalski, Oceny i omówienia – Czesław Łuczak, Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej
    • 53. Jan Prędki, Oceny i omówienia – Johannes F. Barnick, Deutschlands Schuld am Frieden
    • 54. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Antoni Czubiński, Stanowisko Socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolonialnej II Rzeszy w latach 1876—1914
    • 55. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Deutsche Exil-Literatur 1933—1945. Sonderveröffentlichungen der Deutschen Bibliothek
    • 56. Donald Steyer, Oceny i omówienia – Jerzy Pertek, Od Reichsmarine do Bundesmarine
    • 57. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – Jürgen Domes, Bundesregierung und Mehrheitsfraktion — Aspekte der Verhältnisse der Fraktion der CDU/CSU im zweiten und dritten Deutschen Bundestag zum Kabinett Adenauer
    • 58. Jerzy Bartosik, Oceny i omówienia – Giacomo Maturi, Arbeitsplatz Deutschland
    • 59. Mieczysław Grzegorczyk, Oceny i omówienia – Stanisław Schimitzek, Przeciwko fałszerstwom
    • 60. Janusz Sobczak, Oceny i omówienia – „Historica” XI—XII
    • 61. J. S., Z kroniki naukowej – Sesja Śląskiego Instytutu Naukowego z okazji XXV rocznicy powstania PPR
    • 62. Z. N., Z kroniki naukowej – Międzynarodowa konferencja naukowa w Moskwie
    • 63. Zestawili: T. K., J. M., Zapiski bibliograficzne – Ziemie Zachodnie, Niemcy
    • 64. Z kroniki Instytutu Zachodniego – Walne Zebranie Członków IZ .— Udział dyrektora IZ w polsko-czecho­słowackiej konferencji naukowej. — Udział w zebraniu walnym SlIN. — Wizyty gości zagranicznych
    • 65. Książki nadesłane i nabytki Biblioteki IZ
   • okładka - spis tresci nr 1-2 1967r.
   • okładka - spis tresci nr 3-4 1967r.
   • okładka - spis tresci nr 5-6 1967r.