English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1967
   • nr_6
    • 127. okładka nr 6 1967r.
    • 128. Andrzej Kwilecki, Europejska polityka Francji
    • 129. Jerzy Chodorowski, Spory w łonie Europejskich Wspólnot Gospodarczych przed ich Trybunałem Sprawiedliwości (1954—1965)
    • 130. Kazimierz Nowak, Wybory do Izby Ludowej i okręgowych przedstawicielstw ludowych w Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • 131. Lech Janicki, Urząd prezydenta Niemieckiej Republiki Federalnej
    • 132. Rudi Goguel, Udział nauk humanistycznych w Niemczech w przygotowaniu i popieraniu agresji hitlerowskiej w pierwszej fazie II wojny światowej
    • 133. Eugeniusz Łyczkowski, Materiały – Geneza polsko-gdańskich układów z 13 i 22 kwietnia 1920 r.
    • 134. Franciszek Bogacki, Materiały – Spór o Pocztę Polską w Gdańsku
    • 135. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Stosunki gospodarcze między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Niemiecką Republiką Federalną
    • 136. Ryszard Drecki, Przeglądy i komentarze – Polityka wschodnia rządu „wielkiej koalicji” NRF
    • 137. Michalina Boral, Przeglądy i komentarze – Kontakty naukowe Polski i Niemieckiej Republiki Federalnej
    • 138. Zbigniew Kulak, Przeglądy i komentarze – Wybory w Bremie
    • 139. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze – Polonistyka w Niemieckiej Republice Federalnej
    • 140. Feliks Fornalczyk, Przeglądy i komentarze – Na marginesie X Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych
    • 141. J. B., Przeglądy i komentarze – Deutsches Wirtschaftsinstitut w Berlinie
    • 142. Czesław Mojsiewicz, Oceny i omówienia – Longin Pastusiak, Polityka Stanów Zjednoczonych w Niemczech 1945—1949
    • 143. Lech Janicki, Oceny i omówienia – Ämter und Organisationen der Bundesrepublik Deutschland
    • 144. Krystyna Sikorska, Oceny i omówienia – Roland Meister, Das Rechtsstaatsproblem in westdeutschen Gegenwart
    • 145. Zbigniew Jaśkiewicz, Oceny i omówienia – Aus der Welt der Arbeit. Almanach der Gruppe 61 und ihrer Gäste
    • 146. Andrzej Posern-Zieliński, Oceny i omówienia – L. Jochimsen, Zigeuner heute
    • 147. Edmund Makowski, Oceny i omówienia – Kazimierz Kąkol, Sąd nierychliwy. Frankfurcki proces oprawców z Oświęcimia
    • 148. Ludmiła Sługocka, Oceny i omówienia – Jan Chod er a, Die deutsche Polenliteratur 1918—1939
    • 149. Małgorzata Waller, Oceny i omówienia – Mieczysław Kurzyna, „Wartburg” i „Syrena”
    • 150. Leszek Kosiński, Oceny i omówienia – E. Buchhofer, Die Bevölkerungsentwicklung in den polnisch verwalteten deutschen Ostgebieten von 1956—1965
    • 151. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Robert A. Kann, Die Sixtusaffäre und die geheim Friedensverhandlungen Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg. — Helmut Rumpler, Das Völkermanifest Kaiser Karl vom 16. Oktober 1918
    • 152. Zestawili: Z. K., Z. M., Zapiski bibliograficzne – Niemcy
    • 153. M. T., Z kroniki naukowej – 20-lecie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
    • 154. Z kroniki naukowej – Głos w dyskusji na konferencji marksistów w Moskwie
    • 155. Z kroniki Instytutu Zachodniego – Uroczystość 50-lecia Rewolucji Październikowej w IZ.
    • 156. Książki nadesłane i nabytki Biblioteki IZ
   • okładka - spis tresci nr 1-2 1967r.
   • okładka - spis tresci nr 3-4 1967r.
   • okładka - spis tresci nr 5-6 1967r.