English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1968
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1968r.
    • 01. Jerzy Krasuski, Polityka Francji wobec Niemiec w latach 1945—1949
    • 02. Longin Pastusiak, Reorientacja polityki USA wobec Niemiec
    • 03. Janusz Gilas, Zachodnioeuropejska współpraca w zakresie wykorzystania energii jądrowej a zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego
    • 04. Piotr Stawecki, Materiały – Mniejszość niemiecka w Polsce w latach 1918—1936 w świetle ekspertyzy polskiej z 1936 r.
    • 05. Tadeusz Białecki, Materiały – Ludność niemiecka na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku
    • 06. Jerzy Bartosik, Materiały – Zmiany w strukturze zawodowej NRF na tle rozwoju „go­spodarki usługowej”
    • 07. Ryszard Ławniczak, Przeglądy i komentarze – EWG i Atlantycka Strefa Wolnego Handlu (AFTA) — alternatywa dla Wielkiej Brytanii
    • 08. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Polityka Niemieckiego Banku Federalnego w okresie Recesji 1966—1967
    • 09. Tadeusz Cieślak, Przeglądy i komentarze –Hitlerowska publikacja o obozie koncentracyjnym w Oranienburgu i wspomnienia von Schiracha
    • 10. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze – Działalność kulturalna i informacyjno-propagandowa NRF w USA
    • 11. Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Jerzy Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie 1871—1930
    • 12. Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Deutschland und Polen 1772—1945
    • 13. Jerzy Marczewski, Oceny i omówienia – Rządy hitlerowskie w Krakowie
    • 14. Władysław Tomaszewski, Oceny i omówienia – Stanisław Pigoń, Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939—1940)
    • 15. Piotr Lippóczy, Oceny i omówienia – Bibliographie des deutschen Schrifttums zum Völkerrecht
    • 16. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Antoni Czubiński, Rewolucja 1918—1919 w Niemczech
    • 17. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Widerstand und Erneuerung. — Der deutsche Widerstand gegen Hitler. — Bernd-Jürgen W e n d t, München 1938. England zwischen Hitler und Preüssen
    • 18. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia – Nationalismus in Germanistik und Dichtung
    • 19. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Bundesrepublik Deutschland heute — Kulturelles Leben
    • 20. Aleksander Posern-Zieliński, Oceny i omówienia – Narody Zarubieżnoj Jewropy
    • 21. Mirosław A. Spychalski, Oceny i omówienia – Hieronim Rybicki, Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945—1947
    • 22. Andrzej Brencz, Oceny i omówienia – Bolesław Maroszek, Kształtowanie się nowego społeczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945—1964
    • 23. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia – Jakub Bart-Ciśinski, Wybór poezji
    • 24. Franciszek Szymiczek, Oceny i omówienia – Frido Mětšk, Bjerduški, Wubrana lyrika a proza
    • 25. Zdzisław Kaczmarczyk, Z kroniki naukowej – Dziesięciolecie Instytutu Spraw Międzynarodowej Polityki i Ekonomii w Pradze
    • 26. J. K., Z kroniki naukowej – Konferencja naukowa z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
    • 27. Monika Gruchmanowa, Z kroniki naukowej – Międzynarodowy łużycki kurs wakacyjny
    • 28. Czesław Janus, Z kroniki naukowej – Tysiąc lat Wolina
    • 29. Zestawili: Z. M., M. W., Zapiski bibliograficzne – Ziemie Zachodnie, Niemcy
    • 30. Z kroniki Instytutu Zachodniego – Udział IZ w dekadzie książki polityczno-społecznej
    • 31. Książki nadesłane i nabytki Biblioteki
   • okładka-spis treści nr 1-2 1968r.