English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1968
   • nr_4
    • 87. okładka nr 4 1968r.
    • 88. Andrzej Kwilecki, Europejska polityka NRF
    • 89. Longin Pastusiak, Stany Zjednoczone a droga NRF do NATO
    • 90. Józef Muszyński, Traktat o współpracy francusko-zachodnioniemieckiej z 22 stycznia 1963 r.
    • 91. Hubert Orłowski, Pierwsza wojna światowa w literaturze niemieckiej lat 1919—1939
    • 92. Ludwik Jankowiak, Marek Makieła, Materiały – Ekonomiczne i polityczne aspekty zachodnioeuropejskiej energetyki
    • 93. Hanka Dmochowska, Materiały – Procesy koncentracji w gospodarce NRF
    • 94. Jadwiga Żywicka, Materiały – Polityka gospodarcza Ludwiga Erharda wobec krajów socjalistycznych
    • 95. Ryszard Drecki, Przeglądy i komentarze – Partie parlamentarne NRF w połowie V kadencji Bundestagu
    • 96. Zbigniew Kulak, Przeglądy i komentarze – Notgemeinschaft Evangelischer Deutscher
    • 97. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Pomoc gospodarcza NRF dla Berlina zachodniego
    • 98. Jerzy Bartosik, Przeglądy i komentarze – Emigracja europejskiej wysoko kwalifikowanej siły roboczej do USA
    • 99. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze – II Kongres slawistów zachodnioniemieckich w Marburgu
    • 100. Janusz Rachocki, Marian Seidel, Krystyna Sikorska, Janusz Sobczak, Oceny i omówienia – Refleksje krytyczne o państwie zachodnioniemieckim (na marginesie książki: Der CDU-Staat, Studien zur Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik)
    • 101. Maria Muszyńska, Oceny i omówienia – Zenon K1 i s z k o, Powstanie warszawskie
    • 102. Karol Marian Pospieszalski, Oceny i omówienia – Władysław Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939—1944
    • 103. Jerzy Marczewski, Oceny i omówienia – Stanisław Michalski, Tajne nauczanie w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej
    • 104. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Johann Wolfgang Brügel, Tschechen und Deutsche 1918—1938. Christian W i 11 a r s, Die böhmische Zitadelle
    • 105. Gerard Labuda, Oceny i omówienia – Jahrbuch der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, 1962—1964/1965
    • 106. Zdzisław Grot, Oceny i omówienia – Nordeuropa. Jahrbuch für nordische Studien
    • 107. Lech Janicki, Oceny i omówienia – Ämter und Organisationen der Bundesrepublik Deutschland
    • 108. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Massenmedien die geheimen Führer, Ein Sachbuch über Presse, Film, Funk, Fernsehen
    • 109. Marek Baumgart, Oceny i omówienia – Deutscher Evangelischer Kirchentag. Hannover 1967
    • 110. Antoni Władysław Walczak, Oceny i omówienia – Marian PodkowiAski, Czekanie na Straussa
    • 111. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia – Philippe M a n i n. Le Rassemblement ou Peuple Français (RPF) et les problèmes européens
    • 112. Jan Rajman, Oceny i omówienia – Robert Rauziński. Rozwój demograficzny Śląska Opolskiego w la­tach 1950—1985
    • 113. Andrzej Brencz, Oceny i omówienia – Jadwiga Pawłowska, Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim w latach 1945—1950
    • 114. Janusz Ostoja-Zagórski, Oceny i omówienia – Dzieje Koszalina
    • 115. Stanisława Badowska, Z kroniki naukowej – Towarzystwo Naukowe Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
    • 116. Czesław Janus, Z kroniki naukowej – Tradycje polskie na Pomorzu Zachodnim — tematem sesji naukowej w Szczecinie
    • 117. Krzysztof Jankowiak, Z kroniki naukowej – Przewód habilitacyjny
    • 118. Zestawili: W. T., Zapiski bibliograficzne – Problematyka niemiecka w piśmiennictwie polskim
    • 119. Z kroniki Instytutu Zachodniego – Uroczystość 22 Lipca w IZ. — Sesja Socjologiczna w Szczecinie
    • 120. Książki nadesłane i nabytki Biblioteki IZ
   • okładka-spis treści nr 1-2 1968r.