English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1968
   • nr_5-6
    • 121. okładka nr 5-6 1968r.
    • 122. Władysław Markiewicz, Pięćdziesięciolecie odzyskania niepodległości
    • 123. Jerzy Krasuski, Problem orientacji w dziejach polskiej polityki zagranicznej
    • 124. Marian Wojciechowski, Pięćdziesiąt lat stosunków polsko-niemieckich (1918—1968)
    • 125. Henryk Zieliński, Dwa powroty Śląska do Polski (1921 i 1945 r.)
    • 126. Antoni Czubiński, Rola Powstania Wielkopolskiego w walce narodu polskiego o powstrzymanie niemieckiego „parcia na wschód”
    • 127. Tadeusz Cieślak, Polskie ziemie północno-zachodnie w koncepcjach politycznych lat 1918—1921
    • 128. Restytut W. Staniewicz, Niemcy w Polsce a odbudowa państwa polskiego
    • 129. Władysław Rogala, Materiały – Położenie proletariatu rolnego na ziemiach polskich zaboru pruskiego w latach 1823—1918
    • 130. Tadeusz Białecki, Materiały – Mniejszość niemiecka na Pomorzu Zachodnim w latach 1951—1964
    • 131. Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze – Na Zachodzie o granicy na Odrze i Nysie (styczeń – czerwiec 1968)
    • 132. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze – Stosunki zachodnioniemiecko-amerykańskie (styczeń — czerwiec 1968 r.)
    • 133. Julian Lider, Przeglądy i komentarze – Problematyka wojskowa w prasie NRF (styczeń—czerwiec 1968 r.)
    • 134. Zbigniew Kulak, Przeglądy i komentarze – Wybory w Badenii-Wirtembergii
    • 135. Jerzy Bartosik, Przeglądy i komentarze – Gospodarka NRF w ramach EWG
    • 136. Egon Czysz, Przeglądy i komentarze – Tydzień Bałtyku w Rostocku
    • 137. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – J. Pajewski, Historia powszechna 1871—1918
    • 138. Mirosław Cygański, Oceny i omówienia – Andrzej Szefer, Mniejszość niemiecka w Polsce i Czechosłowacji w latach 1933—1938
    • 139. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia – Anna M. C i e n c i a 1 a, Poland and the Western Powers 1938—1939
    • 140. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia – M. Barnard, Herder’s Social and Political Thought
    • 141. Krzysztof Jankowiak, Oceny i omówienia – M. S. Woslenskij, Tajnyje swiazy SSzA i Giermanii
    • 142. Adam Łopatka, Oceny i omówienia – Willi Büchner Uhder, Les droits de l’homme du système socialiste en Républik Démolira tique Allemande
    • 143. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – Die westdeutschen Parteien 1945—1965
    • 144. Aleksander Posern-Zieliński, Oceny i omówienia – Werner J. C a h m a n n, Völker und Hassen im Urteil der Jugend. Ergebnisse einer Untersuchung an Münchner Schulen
    • 145. Hanka Dmochowska, Oceny i omówienia – Helmut Arndt, Die Konzentration der westdeutschen Wirtschaft. — Die Macht der Hundert — Mechanismus der staatsmonopolistischen Herrschaft in Westdeutschland
    • 146. Bernard Piotrowski, Oceny i omówienia – Hartmut Zwahr, Bauernwiderstand und sorbische Volksbewegung in der Oberlausitz (1900—1918). — Martin Kasper, Der Lausitzer Bauernbund
    • 147. Antoni Czubiński, Oceny i omówienia – Źródła do historii ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim t. I : 1921 – 1933
    • 148. Monika Leonowicz, Oceny i omówienia – Uczniowie i absolwenci szkół województwa koszalińskiego
    • 149. Marceli Kosman, Oceny i omówienia – Andrzej F. Grabski, Pogrunwaldzkie polemiki
    • 150. Małgorzata Waller, Oceny i omówienia – Rocznik Koszaliński t. I : 1965, t. II : 1966
    • 151. Zestawili: T. K, A. W. W., W. T., M. W., Zapiski bibliograficzne – Niemcy, Problematyka niemiecka w piśmiennictwie polskim
    • 152. Władysław Tomaszewski, Nekrologi – Pamięci dra Michała Pollaka (1888—1968)
    • 153. Władysław Tomaszewski, Nekrologi – Prof. dr Józef Borowik (1891—1968)
    • 154. Z kroniki Instytutu Zachodniego – Odznaczenie. — Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego PZ. — Zebranie Rady Naukowej IZ
    • 155. Książki nadesłane i nabytki Biblioteki IZ
   • okładka-spis treści nr 1-2 1968r.