English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1969
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1969r.
    • 01. V Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
    • 02. Janusz Deresiewicz, Procesy koncentracji i monopolizacji przemysłowej w NRF
    • 03. Lech Janicki, Prawo o stanie wyjątkowym w Niemieckiej Republice Federalnej
    • 04. Mirosław Cygański, Ziomkostwo Wisły — Warty w NRF
    • 05. Andrzej Brożek, Materiały – Były pruski wschód w sieci Reichsautobahnen
    • 06. Władysław Korcz, Materiały – Rozwój życia politycznego w latach 1945 - 1950 na ziemiach dawnego Pogranicza
    • 07. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Problemy bilansów płatniczych NRF (1962 – 1967)
    • 08. Józef Muszyński, Przeglądy i komentarze – Problemy polityki zagranicznej NRF na jesiennej sesji Bundestagu (1968 r.)
    • 09. Zbigniew Mazur, Przeglądy i komentarze – Sprawa kosztów stacjonowania brytyjskiej Armii Renu w NRF
    • 10. Marek Baumgart, Przeglądy i komentarze – Kongres katolików zachodnioniemieckich
    • 11. Ludmiła Sługocka, Przeglądy i komentarze – Hermann Buddensieg (w 75-rocznicę urodzin)
    • 12. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze – VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze
    • 13. Jakub Banaszkiewicz, Oceny i omówienia – André François-P o n c e t, Byłem ambasadorem w Berlinie
    • 14. Kazimierz Nowak, Oceny i omówienia – Jerzy Knebel, SPD wobec sprawy polskiej, 1914 -1918
    • 15. Zygmunt Boras, Oceny i omówienia – Yves B r a n c i o n, La Ligne Oder-Neisse — frontière de guerre
    • 16. Józef Konieczny, Oceny i omówienia – Eberhard Trzcionka, Deutsch-polnische Beziehungen im westdeutschen Geschichtsunterricht
    • 17. Janusz Sobczak, Oceny i omówienia – Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler
    • 18. Barbara Bojarska, Oceny i omówienia – Stanisław K. Szwentner, Polacy z Piekła rodem. — Krystyna Szwentnerowa, Zbrodnie na Via Mercatorum
    • 19. Marian Iwanejko, Oceny i omówienia – Alfons Klafkowski, Obozy koncentracyjne hitlerowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego. — Alfons Klafkowski, Ściganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckiej Republice Federalnej w świetle prawa międzynarodowego
    • 20. Maria Seidel, Oceny i omówienia – Joachim Meisner, Teoria ludowego kapitalizmu. Wariant zachodnio-niemiecki
    • 21. Antoni Władysław Walczak, Oceny i omówienia – Franz Neumann, Der Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, 1950 - 1960
    • 22. A. W. W., Oceny i omówienia – Deutsche Wirklichkeit
    • 23. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia – Jürgen Scharfschwerdt, Thomas Mann und der deutsche Bildungsroman
    • 24. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Die westdeutsche Bildungskrise
    • 25. Krzysztof Skubiszewski, Oceny i omówienia – Wilhelm W e n g l e r, Völkerrecht t. I i II
    • 26. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Ze współczesnej historiografii austriackiej
    • 27. Janusz Sobczak, Oceny i omówienia – Kazimierz Golczewski, Porzucona twierdza
    • 28. Jerzy Bartosik, Z kroniki naukowej – Sesja naukowa dotycząca integracji ekonomicznej Europy zachodniej i jej aspektów polityczno-militarnych
    • 29. Przemysław Hauser, Z kroniki naukowej – Sesja naukowa w 50-rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919
    • 30. Antoni Czubiński, Z kroniki naukowej – XV Sesja Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej
    • 31. Antoni Czubiński, Z kroniki naukowej – IV Kongres Towarzystwa Historycznego NRD
    • 32. Zestawili: M. M., W. T., Zapiski bibliograficzne – Problematyka niemiecka w piśmiennictwie polskim
    • 33. Książki nadesłane i nabytki Biblioteki IZ
   • okładka - spis treści nr 1-2 1969r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1969r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1969r.