English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1971
   • nr_2
    • 23. okładka nr 2 1971r.
    • 24. Lech Janicki, Niektóre aspekty ratyfikacji układu z Polską w prawie państwowym NRF
    • 25. Zdzisław Nowak, Międzynarodowa integracja gospodarcza (pojęcie i charakter)
    • 26. Tadeusz Krajczycki, Handel zagraniczny NRF w latach 1960 - 1969
    • 27. Maria Brymas, Charakter prawny stosunków handlowych między Niemiecką Republiką Demokratyczną i Niemiecką Republiką Federalną .
    • 28. Andrzej Jodkowski, Mateusz Wiścicki, Rola Szczecina jako portu w procesie inte­gracji socjalistycznej
    • 29. Piotr J. Kalka, Materiały - Wydatki państwa na badania kosmiczne w Niemieckiej Republice Federalnej
    • 30. Anna Wolff-Powęska, Materiały - Problematyka Ostforschung w polskim piśmiennictwie naukowym
    • 31. Antoni Czubiński, Materiały - Socjaldemokratyczna analiza stosunków niemiecko-polskich w latach 1933 - 1939
    • 32. Janusz Rachocki, Przeglądy i komentarze - Wspólstanowienie robotnicze w NRF (Mitbestimmung) jako aktualny problem społeczno-polityczny
    • 33. Zbigniew Mazur, Przeglądy i komentarze - Otwarcie rokowań między W. Brytanią a Europejską Wspólnotą Gospodarczą
    • 34. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze - Stosunki zachodnioniemiecko-amerykańskie lipiec — grudzień 1970 r.
    • 35. Janusz Rachocki, Oceny i omówienia - SPD między tradycją a neokapitalizmem (L. Łukaszuk, Państwo kapitalistyczne w doktrynie socjaldemokracji na [przykładzie koncepcji SPD])
    • 36. Karol Marian Pospieszalski, Oceny i omówienia - Die Wahl der Parlamente und anderer Staatsorgane. Ein Handbuch
    • 37. Krystyna Sikorska, Oceny i omówienia - Przedawnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w prawie karnym NRF (o roli i funkcji § 50 ust. 2 kk z 1871 r.
    • 38. Jan Wąsicki, Oceny i omówienia - Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego zastosowanie na Górnym Śląsku
    • 39. Maria Rutowska, Oceny i omówienia - Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. Prześladowania polskiej ludności rodzimej Pomorza Zachodniego 1939-1945
    • 40. Barbara Bojarska, Oceny i omówienia - Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce t. XXII
    • 41. Andrzej Węcki, Oceny i omówienia - Ełk. Z dziejów miasta i powiatu
    • 42. Andrzej Brench, Oceny i omówienia - Koszalińskie Studia i Materiały” zeszyty 1-3
    • 43. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia - Aktuelle Forschungsprobleme um die Tschechoslowakische Republik. Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und ihre inter­national-politische Stellung. Detlef Brandes, Die Tschechen unter deutschen Protektorat. Teil I
    • 44. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Polsko-łużyckie stosunki kulturalne do Wiosny Ludów. Polsko-łużyckie stosunki literackie
    • 45. Krzysztof Burek, Oceny i omówienia - Z mego życia
    • 46. J. R., Z kroniki naukowej - Kongres pod hasłem „Pokój z Polską” we Frankfurcie nad Menem
    • 47. Tadeusz Bartkowiak, Z kroniki naukowej - Sesja naukowa pt. Nauka i publicystyka wobec problematyki niemieckiej
    • 48. A. B., Z kroniki naukowej - Sesja historyczna w Nowej Soli
    • 49. Z kroniki Instytuty Zachodniego - Delegacja IZ u przewodniczącego Rady Państwa PRL. Udział w kongresie „Pokój z Polską”
   • okładka - spis treści nr 1-2 1971r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1971r.