English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1971
   • nr_3
    • 50. okładka nr 3 1971r.
    • 51. Józef Konieczny, Sytuacja w dziedzinie wychowania politycznego w NRF
    • 52. Andrzej Brożek, Adam Suchoński, Przeszłość Ziem Zachodnich w obowiązujących polskich podręcznikach szkolnych historii
    • 53. Antoni Czubiński, Rola Wielkopolski w rozwoju polskiego ruchu narodowo­wyzwoleńczego na Śląsku w latach 1918 - 1921
    • 54. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Udział naukowców niemieckich we współczesnych dyskusjach slawistycznych
    • 55. Egon Naganowski, Robert Musil
    • 56. Janusz Sobczak, Materiały - Reichszentrale für Heimatdienst — urząd propagandy Republiki Weimarskiej
    • 57. Zygmunt Szuszkiewicz, Materiały - Działalność popularyzatorską i propagandowa Instytutu Europy Wschodniej we Wrocławiu w latach 1918 - 1944
    • 58. Przemysław Hauser, Tadeusz Kotłowski, Materiały - Stanowisko gen. S. Szeptyckiego wobec IU powstania śląskiego
    • 59. Adam Szeworski, Przeglądy i komentarze - Aktualne badania naukowe w Polsce nad współczesnym kapitalizmem
    • 60. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze - Gospodarka NRD w roku 1970 i plan gospodarczy na rok 1971
    • 61. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze - Plany unii gospodarczej i walutowej EWG
    • 62. Hanka Dmochowska, Przeglądy i komentarze - Próba stworzenia superkoncernu prasowo-wydawniczego w NRF (Springer-Bertelsmann)
    • 63. Leszek Weres, Przeglądy i komentarze - Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 1969 - 1970
    • 64. Zdzisław Nowak, Oceny i omówienia - Deutschland in der Welt von Morgen
    • 65. Andrzej Kwilecki, Oceny i omówienia - L’Allemagne de notre temps, 1945 - 1970
    • 66. Zbigniew Kulak, Oceny i omówienia - Die deutsche Ostpolitik 1960 - 1970. Misstrauische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1919/1970
    • 67. Aleksander Bartosik, Oceny i omówienia - Der Agrarwirtschaftsraum der Bundesrepublik Deutschland
    • 68. Stefan Liman, Oceny i omówienia - Um Bautzen und Schirgiswalde. Die südöstliche Oberlausitz mit Zittau und dem Zittauer Gebirge
    • 69. Zbigniew Jaśkiewicz, Oceny i omówienia - Oświata i szkolnictwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej
    • 70. Henryk Korczyk, Oceny i omówienia - Histoire diplomatique
    • 71. Jan Przewłocki, Oceny i omówienia - Clemenceau
    • 72. Paweł de Laval, Oceny i omówienia - La France contre les empires
    • 73. Danuta Piątkowska, Oceny i omówienia - Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na Śląsku Opolskim w latach (1933 - 1940)
    • 74. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia - Antypolska polityka władz hitlerowskich na Śląsku Opolskim w latach 1933 - 1939 w świetle raportów konsulów polskich. Encyklopedia, która się nie ukazała
    • 75. Andrzej Brench, Oceny i omówienia - Ludność rodzima na Ziemi Lubuskiej. Folklor
    • 76. Benon Miśkiewicz, Oceny i omówienia - Wspomnienia powstańców wielkopolskich
    • 77. Jerzy Bartosik, Z kroniki naukowej - posiedzenie Komisji Wielostronnej Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych
    • 78. Kazimierz Żygulski, Nekrologi - Dr Władysław Swirski (1894 - 1971)
    • 79. Z kroniki Instytuty Zachodniego - Walne Zebranie Członków Instytutu Zachodniego
    • 80. Z kroniki Instytuty Zachodniego - Rozstrzygnięcie konkursu na „Pamiętnik mieszkańca Ziem Zachodnich”
   • okładka - spis treści nr 1-2 1971r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1971r.