English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1980
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1980r.
    • 01. Jan Barcz, Podstawowe elementy pozycji prawnej (Rechtsposition) rządu federalnego SPD/FDP w RFN w związku z tzw. polityką wschodnią
    • 02. Zdzisław Puślecki, Protekcjonizm trzech centrów światowej gospodarki kapitalistycznej: USA, Europy zachodniej, Japonii
    • 03. Ilona Romiszewska, Nierównomierny rozwój gospodarczy państw członkowskich EWG jako problem integracyjny
    • 04. Piotr Kalka, Przemiany w zachodnioniemieckiej polityce interwencjonizmu w zakresie B+R w okresie rządów „malej koalicji”
    • 05. Bernard Perlak, Problem zjednoczenia Niemiec w świadomości społeczeństwa RFN
    • 06. Anna Wolff-Powęska, „Oświecony” konserwatyzm w Republice Federalnej Niemiec
    • 07. Wojciech Chojnacki, Materiały – Nadzór policyjny niemiecki nad polską prasą i działalnością narodową w Westfalii i Nadrenii w latach 1861 - 1924
    • 08. Janusz Sobczak, Materiały – Niemcy wobec prymasa Polski Augusta Hlonda w okresie II wojny światowej
    • 09. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze – Wokół przygotowań do II Światowego Kongresu Badań nad ZSRR i Europą wschodnią
    • 10. Iwona May, Przeglądy i komentarze – Dywergencje w ramach języka niemieckiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Republice Federalnej Niemiec
    • 11. Barbara Kwilecka-Beszterda, Przeglądy i komentarze – XXIII Berliński Festiwal Teatru i Muzyki
    • 12. Antoni Czubiński, Oceny i omówienia – A Czubiński, Zachodnioniemiecka synteza najnowszych dziejów Polski (w związku z pracą H. Roosa, Geschichte der polnischen Nation 1918 - 1978)
    • 13. Janusz Gilas, Oceny i omówienia – Jerzy Tyranowski, Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic
    • 14. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia – Richard A. Woytak, On the Border of War and Peace
    • 15. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Heinz Höhne, Canaris. Patriot im Zwielicht
    • 16. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia – Die neue soziale Frage und die Zukunft der Demokratie
    • 17. Stefan Rudnik, Oceny i omówienia – Abrüstungsplanung in der Bundesrepublik
    • 18. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia – Österreichisch-polnische literarische Nachbarschaft
    • 19. Zbigniew Dworecki, Oceny i omówienia – Edmund Makowski, Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926 – 1939
    • 20. Mirosław Cygański, Oceny i omówienia – Jerzy Malczewski, Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w „Okręgu Warty”
    • 21. Janusz Kapella, Oceny i omówienia – Zenon Szymankiewicz, Spadochrony nad okupowaną Wielkopolską
    • 22. Bernard Piotrowski, Oceny i omówienia – Gniezno i ziemia gnieźnieńska
    • 23. Andrzej Brencz, Oceny i omówienia – Zbigniew Jasiewicz, Rodzina wiejska na Ziemi Lubuskiej
    • 24. Ewa Frąckowiak, Zdzisław Pieścikowski, Z kroniki naukowej – IV Międzynarodowe Sympozjum Ekonomiczne poświęcone badaniom imperializmu
    • 25. Z kroniki Instytutu Zachodniego – Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Zachodnim delegacji Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Republiki Federalnej Niemiec
    • 26. INHALTSVERZEICHNIS
   • okładka – spis treści nr 1-2 1980r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1980r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1980r.