English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1982
   • nr_1-6
    • 00. okładka nr 1-6 1982r.
    • 01. Andrzej Komar, Struktura budżetu Europejskich Wspólnot
    • 02. Zdzisław Puślecki, Wpływ zmian strukturalnych na wzrost protekcjonizmu w EWG
    • 03. Jan Rymarczyk, Robotnicy cudzoziemscy w strukturze zatrudnienia EWG
    • 04. Wacław Radkiewicz, Ekonomiczne i społeczne skutki przemian strukturalnych w rolnictwie Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej
    • 05. Hanka Dmochowska, Monopole zachodnioniemieckie a przemiany strukturalne w przemyśle
    • 06. Piotr Kalka, Wydatki rządu RFN na prace badawcze i rozwojowe w latach siedemdziesiątych a problem przemian strukturalnych w gospodarce RFN
    • 07. Tomasz Budnikowski, Strukturalne przemiany w zatrudnieniu w RFN a bezrobocie
    • 08. Jacek Dubisz, Przebieg wahań koniunkturalnych PNB i jego składników w Republice Federalnej Niemiec w latach 70-tych
    • 09. Jadwiga Kiwerska, Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce — Charakter działań metropolii
    • 10. Jerzy Krasuski, Wspólnota Francuska w latach 1970 - 1980
    • 11. Janusz Janiszewski, Przeglądy i komentarze - Wybrane zagadnienia wyborów do Bundestagu IX kadencji
    • 12. Piotr Kalka, Przeglądy i komentarze - Pozycja RFN w zakresie ogólnych wydatków na prace badawcze i rozwojow
    • 13. Bernard Perlak, Przeglądy i komentarze - Poglądy społeczeństwa zachodnioniemieckiego w latach siedemdziesiątych w kwestii zjednoczenia europejskiego
    • 14. Ireneusz Raciborski, Przeglądy i komentarze - Polityczno-społeczna problematyka w twórczości Rainera Wernera Fassbindera
    • 15. Stanisław Sierpowski, Oceny i omówienia - Rokowania w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego z 1922 roku
    • 16. Marek Baumgart, Oceny i omówienia - Gwarancje brytyjskie dla Polski. Marzec 1939
    • 17. Longin Pastusiak, Oceny i omówienia - Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX - XX w. Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949- 1969
    • 18. Jadwiga Kiwerska, Oceny i omówienia - Determinanty i główne problemy polityki wschodniej RFN
    • 19. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia - Der Oder-Neisse-Konflikt
    • 20. Jolanta Koprucka, Oceny i omówienia - Zapadnyj Bierlin wcziera i siegodnia
    • 21. Maciej Hoffmann, Oceny i omówienia - Beiträge zu einer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
    • 22. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia - Union alternativ
    • 23. Michał Rusiński, Oceny i omówienia - Gewerkschaften und Staat. Zur Reformdiskussion des Deutschen Gewerkschaftsbundes
    • 24. Tadeusz Budnikowski, Oceny i omówienia - Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik
    • 25. Piotr Kalka, Oceny i omówienia - Staatliche Forschungsförderung. Struktur und Funktion der Staatsausgaben für Forschung und Entwicklung
    • 26. Zbigniew Kulak, Oceny i omówienia - Die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika
    • 27. Iwona May, Oceny i omówienia - Zum Sprachgebrauch der SPD im wirtschaftspolitischen Bereich 1945
    • 28. Edmund Makowski, Oceny i omówienia - Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim w latach 1919 - 1939
    • 29. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia - Nowe prace o stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym
    • 30. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Josef Vaclav Frić
    • 31. Lech Trzeciakowski, Z kroniki naukowej - XV konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN w Brunszwiku
    • 32. Bernard Piotrowski, Z kroniki naukowej - Konferencja naukowa na temat stanu i perspektyw badań nad dziejami polskiej myśli zachodniej
    • 33. Marian Mroczko, Z kroniki naukowej - Sesja: „Elity i przywódcy Polski Odrodzonej, ich rodowody i spuścizna”
    • 34. Wojciech Krzyżaniak, Z kroniki naukowej - Polityka mniejszościowa Niemiec w Europie w latach 1919 - 1945 — sprawozdanie z konlerencji naukowej
    • 35. Zbigniew Mazur, Z kroniki naukowej - Dyskusja nad studium Henryka Olszewskiego Nauka historii w upadku
    • 36. Z kroniki Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści