English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1986
   • nr_3-4
    • 40. okładka nr 3-4 1986r.
    • 41. Zbigniew Mazur, Pamięci Redaktora Władysława Tomaszewskiego
    • 42. Henryk Olszewski, Ideologia „niemieckiej drogi” w historiografii
    • 43. Anna Wolff-Powęska, W poszukiwaniu idealnego państwa. Z dziejów oświeceniowej dyskusji politycznej w Niemczech
    • 44. Jan Linowski, Kryzys w stosunkach niemiecko-czechosłowackich a reakcja Londynu na jego objawy (wiosna-lato 1938 r.)
    • 45. Piotr Kołtunowski, Język propagandy hitlerowskiej środkiem tworzenia niektórych cech mentalności Niemców w okupowanej Polsce
    • 46. Mieczysław Stolarczyk, Stanowisko Polski Ludowej wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944 - 1943
    • 47. Stanisław Wajda, Współpraca PRL-NRD w dziedzinie zwalczania zanieczyszczania wód Odry i Nysy Łużyckiej
    • 48. Anna Soszyńska, Materiały – Sprawa Niemców Sudeckich w okresie marzec-wrzesień 1938 r. na łamach „Timesa”
    • 49. Maria Barbara Topolska, Materiały – Obraz Polski w opiniach oraz informacjach prasowych największego dziennika polskiego we Francji „Narodowca” w latach 1936 - 1939
    • 50. Władysław Czapliński, Przeglądy i komentarze – Pojęcie „praw i odpowiedzialności czterech mocarstw za Niemcy jako całość” i ich współczesne znaczenie
    • 51. Andrzej Sakson, Przeglądy i komentarze – Lewicowy ruch studencki w Berlinie Zachodnim w latach siedemdziesiątych
    • 52. Waldemar Sznajder, Przeglądy i komentarze – Uwagi do dziejów filmu w Niemczech i RFN. Pieniądz, sztuka czy polityka?
    • 53. Józef Fiszer, Przeglądy i komentarze – Stosunki PRL—NRD a rozwój sytuacji w Europie
    • 54. Stanisław H. Kaj, Przeglądy i komentarze – Zjazd SPD w Norymberdze 25 – 29 sierpnia 1986r.
    • 55. Bernard Piotrowski, Oceny i omówienia – Wojciech Wrzesiński, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864 -1945
    • 56. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia – Berod Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus
    • 57. Bogdan Wachowiak, Oceny i omówienia – Preussen — Legende und Wirklichkeit
    • 58. Tomasz Kranz, Oceny i omówienia – Heiner Lichtenstein, Mit der Reichsbahn in dein Tod
    • 59. Mirosława Stępniak, Oceny i omówienia – Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski, Oświęcim nieznany
    • 60. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia – Julian Bartosz, Helmut Kohl. Szkice do portretu
    • 61. Wacław Miziniak, Oceny i omówienia – Wolfram Bickerich (wyd.), SPD und Grüne. Das neue Bündnis?
    • 62. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Kirystyma G ó r a k, Kształcenie dziewcząt i kobiet w systemach oświatowych RFN i NRD
    • 63. Maria Wagińska-Marzec, Oceny i omówienia – Lieder der Arbeiterbewegung
    • 64. Iwona May, Oceny i omówienia – Wolfgang Bergsdorf, Herrschaft und Sprache. Studie zur politischen Terminologie in der Bundesrepublik Deutschland
    • 65. Elżbieta Czarny, Oceny i omówienia – Beiträge zur sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik
    • 66. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia – Essays in European Law and Integration
    • 67. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia – Giuseppe Vedovato, Italienische Aussenpolitik. Gründzüge, Entwicklungen. Analysen
    • 68. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia – Swietłana Po żarska, Inspanija i Ssza. Wnieszniaja politika i obczestwo 1936- 1976
    • 69. J. Koprucka-Purol, Z kroniki naukowej – Walne Zebranie członków Instytutu Zachodniego
    • 70. Aleksandra Kosicka, Z kroniki naukowej – Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji 50 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego
   • okładka – spis treści nr 1-2 1986r.
   • okładka – spis treści nr 3-6 1986r.