English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1987
   • nr_2
    • 27. okładka nr 2 1987r.
    • 28. Adam Gwiazda, Handel Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych. Tendencje i perspektywy rozwoju
    • 29. Andrzej Muńko, Wojciech Rybowski, Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych EWG — kraje socjalistyczne (Prezentacja wariantów i próba ich oceny)
    • 30. Jan Rymarczyk, Znaczenie RFN w migracji siły roboczej do EWG
    • 31. Władysław Czapliński, Sukcesja i identyczność państw w Niemczech po II wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego
    • 32. Andrzej Krasoń, Partie polityczne Bundestagu wobec inicjatywy obrony strategicznej (SDI)
    • 33. Stanisław Wajda, O potrzebie zmiany regulacji traktatowych dotyczących użytkowania wód rzeki Odry
    • 34. Andrzej Sakson, Materiały – Działalność prof. dra Zygmunta Dulczewskiego w Instytucie Zachodnim (z okazji 70-lecia urodzin)
    • 35. Aurelia Szafran-Bartoszek, Materiały – Problematyka Ziem Zachodnich niemcoznawcza i polonijna w pracach Zygmunta Dulczewskiego
    • 36. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze – Badania nad Słowiańszczyzną i Europą Wschodnią we Francji
    • 37. Wacław Miziniak, Przeglądy i komentarze – Polityka i program europejski partii Zielonych
    • 38. Stanisław H. Kaj, Przeglądy i komentarze – Republika Federalna Niemiec w NATO w połowie lat osiemdziesiątych
    • 39. Stanisław Żerko, Przeglądy i komentarze – Zjazd CDU w Moguncji
    • 40. Stanisław Żerko, Przeglądy i komentarze – Przedwyborczy zjazd SPD w Offenburgu
    • 41. Marek Maciejewski, Oceny i omówienia – Friedrich Wilhelm Prinz von Preussen, Das Haus Hohenzollern 1918 – 1945
    • 42. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Andreas Lawaty, Das Ende Preußens in polnischer Sicht. Zur Kontinuitätnegativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen
    • 43. Tomasz Buksiński, Oceny i omówienia – Changtze Hu, Deutsche Ideologie und politische Kultur Chinas
    • 44. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia – Gerd Seidel, Verhältnis von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht
    • 45. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia – Gerhard Riege, Die Staatsbürgerschaft der DDR
    • 46. Jadwiga Kiwerska, Oceny i omówienia – Frank Costigliola, Awkward Dominion, American Political, Economic and Cultural Relations with Europe. 1919 – 1933
    • 47. Jerzy Chodorowski, Oceny i omówienia – Eduard Teichert, Autarkie und Großraumwirtschaft in Deutschland 1930 – 1939, Außenwirtschaftspolitische Konzeptionen zwischen Wirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg
    • 48. Tomasz Budnikowski, Oceny i omówienia – Joseph Huber, Die zwei Gesichter der Arbeit. Ungenutzte Möglichkeiten der Dualwirtschaft
    • 49. Henryk Olszewski, Z kroniki naukowej – Trzydzieści lat działalności Komisji Historyków Polski i NRD
    • 50. Stanisław H. Kaj, Z kroniki naukowej – Sesja naukowa: „Wojna domowa w Hiszpanii (1936 - 1939) w polityce międzynarodowej”
    • 51. Józef Muszyński, Z kroniki naukowej – Kronika Instytutu Zachodniego 1984-1986
    • 52. Stanisław H. Kaj, Kalendarium – Kronika stosunków Republiki Federalnej Niemiec z europejskimi krajami socjalistycznymi
   • okładka – spis treści nr 1-3 1987r.
   • okładka – spis treści nr 4-6 1987r.