English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1987
   • nr_4
    • 80. okładka nr 4 1987r.
    • 81. Mieczysław Tomala, O próbach zmian w świadomości historycznej w RFN (Nowe trendy w historiografii współczesnej)
    • 82. Michalina Boral, Sprawa tożsamości niemieckiej w publicystyce Heinricha Bolla
    • 83. Maria Wagińska-Marzec, Tradycje dawnej pieśni protestu w Niemczech
    • 84. Rolf Grawert, Z problematyki zgodności orzecznictwa sądowego z konstytucją
    • 85. Zbigniew Kostecki, 13 sierpnia 1961 r. — Próba obrony podstawowych interesów bezpieczeństwa narodowego NRD
    • 86. Anna Magierska, Materiały – Kształtowanie się zasad przejmowania przemysłu Ziem Odzyskanych przez władze polskie
    • 87. Iwona May, Przeglądy i komentarze – Język skrajnej prawicy w RFN na przykładzie „Deutsche National-Zeitung”
    • 88. Gertrud Irmler, Przeglądy i komentarze – Kilka uwag o działalności Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze
    • 89. Heinrich Jaenecke, Przeglądy i komentarze – Skończmy ze świętem 17 Czerwca!
    • 90. Bogdan Wachowiak, Oceny i omówienia – Marian Biskup, Gerard Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka — Społeczeństwo — Państwo — Ideologia
    • 91. Jerzy Marczewski, Oceny i omówienia – Deutschlandpolitik und Systemauseinandersetzung. Vorträge
    • 92. Bernard Perlak, Oceny i omówienia – Niemiecka Republika Demokratyczna w systemie europejskiego bezpieczenstwa
    • 93. Henryk Olszewski, Oceny i omówienia – Hans Hattenhauer, Deutsche Nationalsymbole. Zeichen und Bedeutung
    • 94. Maria Wagińska-Marzec, Oceny i omówienia – Saul Friedländer, Kitsch und Tod. Widerschein des Nazismus
    • 95. Sławomira Szubartowicz, Oceny i omówienia – Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec
    • 96. Czesław Karolak, Oceny i omówienia – Włodzimierz B i a 1 i k, Johannes Mario Simmel oder der unvermeidliche Erfolg
    • 97. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Sture Packalen, Zum Hölderlinbild in der Bundesrepublik und in der DDR. Anhang ausgewählter Beispiele der produktiven Hölderlin Rezeption
    • 98. Jan Papiór, Oceny i omówienia – Johannes Hoffmann, Stereotypen, Vorurteile. Völkerbilder in Ost und West — in Wissenschaft und Unterricht
    • 99. Waldemar Sznajder, Oceny i omówienia – Claudius Seidl, Der deutsche Film der fünfziger Jahre
    • 100. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia – Danuta Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej
    • 101. Jan Hellwig, Oceny i omówienia – Danuta Koźmian, Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych w województwie szczecińskim w latach 1945 - 1970
    • 102. Ilona Romiszewska, Romualda Zwierzycka, Z kroniki naukowej – Walne Zebranie członków Instytutu Zachodeniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
    • 103. Stanisław Żerko, Z kroniki naukowej – Odznaczenie prof. dra Helmuta Riddera Komandorią Orderu Zasługi PRL
    • 104. Zygmunt Szultka, Z kroniki naukowej – Konferencja poświęcona „Dziejom Brandenburgii i Prus”
    • 105. Józef Muszyński, Z kroniki naukowej – Międzynarodowa konferencja poświęcona prawu do pracy
    • 106. Jerzy Pertek, Nekrologi – Doc. dr Antoni Władysław Walczak — post mortem
    • 107. Stanisław Żerko, Kalendarium – Kronika stosunków Republiki Federalnej Niemiec z europejskimi krajami socjalistycznymi marzec — kwiecień 1987
   • okładka – spis treści nr 1-3 1987r.
   • okładka – spis treści nr 4-6 1987r.