English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1987
   • nr_5-6
    • 108. okładka nr 5-6 1987r.
    • 109. Antoni Czubiński, Stanowisko społeczeństwa polskiego wobec Rewolucji i Wojny Domowej w Rosji (1917 -1921)
    • 110. Jerzy Strzelczyk, Na tropie najdawniejszych polskich podań narodowych. Podanie o Popielu i Piaście
    • 111. Jerzy Krasuski, Alternatywy tworzenia się zachodnioeuropejskich państw narodowych w Średniowieczu (2)
    • 112. Marceli Kosman, Między Zakonem Krzyżackim, Rusią i Polską (Początki chrystianizacji Litwy)
    • 113. Jörg K. Hoensch, Dorobek naukowy Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN w odniesieniu do okresu 1919- 1945 w historiografii Republiki Federalnej Niemiec
    • 114. Ursula Büttner, Materiały – Znaczenie polityki gospodarczej H. Brüninga dla upadku Republi­ki Weimarskiej i zwycięstwa nazizmu w Niemczech
    • 115. Jan Janiak, Materiały – Ekonomiczne koncepcje narodowego socjalizmu w opinii polskiej publicystyki burżuazyjnej. Zarys problematyki i przegląd stanowisk
    • 116. Andrzej F. Grabski, Materiały – Historiografia polska wobec Leopolda von Rankę
    • 117. Władysław Korcz, Materiały – Historyk Śląska — Karol Maleczyński (1897 -1968)
    • 118. Bogumiła Burda, Materiały – Wiejskie szkolnictwo parafialne na obszarze Środkowego Nadodrza w latach 1765 - 1820
    • 119. Andrzej Werner, Przeglądy i komentarze – Integracja EWG a suwerenność i mocarstwowość Republiki Federalnej Niemiec.
    • 120. Werner Weidenfeld, Przeglądy i komentarze – Osiągnięcia i zadania europejskiej integracji
    • 121. Jadwiga Kiwerska, Przeglądy i komentarze – Stosunki RFN—USA w dobie koalicji CDU/CSU-FDP
    • 122. Aleksander Fonfara, Przeglądy i komentarze – Prawo obywatela do oporu w świetle Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec
    • 123. Józerf Szocki, Oceny i omówienia – Krzysztof Kabziński, Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880 - 1939)
    • 124. Maciej Serwański, Oceny i omówienia – Zbigniew K i e r e ś, Szlachta i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573 - 1660
    • 125. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia – Maria Wawrykowa, „Für eure und unsere Freiheit”. Studentenschaft und junge Intelligenz in Ost- und Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    • 126. Jerzy Mikosz, Oceny i omówienia – Leonard Łukaszuk, Socjaldemokracja współczesna a państwo
    • 127. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia – Die Identität Europas. Fragen, Positionen, Perspektiven
    • 128. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia – D. M. P r o e k t o r, Faszizm: put’ agressiji i gibieli
    • 129. Andrzej Szmyt, Oceny i omówienia – W. Schreckenberger (Hrsg.), Gesetzgebungslehre
    • 130. Aleksander Fonfara, Oceny i omówienia – Helmut Qua ritsch, Recht auf Asyl: Studien zu einem mißdeutelen Grundrecht
    • 131. Tadeusz Sporek, Oceny i omówienia – Eckerdt W o h 1 e r s, Günter W e i n e r t, Unterschieden in der Beschäftigungs entwicklung zwischen den USA, Japan und der EG
    • 132. Stanisław Lisiecki, Oceny i omówienia – Ray C. Rist, Die ungewisse Zukunft der Gastarbeiter
    • 133. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia – Andrzej Maciej Brzeziński, Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932-31 V 1937)
    • 134. Maria Rutowska, Oceny i omówienia – Aleksander Bieberstein, Zagłada Żydów w Krakowie
    • 135. Hanka Dmochowska, Oceny i omówienia – Aleksiej H. Tkaczenko, Niemonopolisticzeskij sektor w usłowijach sowremiennowo kapitalizma
    • 136. Witold Molik, Oceny i omówienia – Marek Czapliński, Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego. Charakterystyka urzędników kolonialnych
    • 137. Jan Hellwig, Oceny i omówienia – Das andragogische Problem in der Pädagogischen Grundlagenforschung, in der Historia i Teoria Wychowania und in der Dydaktyka. Ergebnisse einer Kooperation von Erziehungswissenschaftlern im Rahmen der Universitätspartnerschaft
    • 138. Józef Fiszer, Oceny i omówienia – Rolf Steininger, Eine vertane Chance. Die Stalin-Note vom 10. März 1952 und die Wiedervereinigung. Eine Studie auf der Grundlage unveröffentlichter britischer und amerikanischer Akten
    • 139. Stanisław Żerko, Kalendarium – Kronika stosunków Republiki Federalnej Niemiec z europejskimi krajami socjalistycznymi, maj-lipiec 1987
    • 140. Warunki prenumeraty
   • okładka – spis treści nr 1-3 1987r.
   • okładka – spis treści nr 4-6 1987r.