English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1990
   • nr_5-6
    • 76. okładka nr 5-6 1990r.
    • 77. Dr Peter Bender, 20. rocznica podpisania Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN
    • 78. Prof. Dr Horst Ehmke, 20. rocznica podpisania Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN
    • 79. Red. Ryszard Wojna, 20. rocznica podpisania Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN
    • 80. Prof. Dr Mieczysław Tomala, 20. rocznica podpisania Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN
    • 81. Marian Mroczko, Profesor Roman Wapiński — badacz dzsiejów polskiej myśli, politycznej
    • 82. Barbara Okoniewska, Bibliografia prac prof. dra hab. Romana Wapińskiego
    • 83. Jacek Banach, Polska prasa pomorska wolbec walki o język polski na przełomie XIX i XX wieku w Prusach Zachodnich
    • 84. Marian Mroczko, Powiśle w polskiej myśli zachodniej (1920 -1939)
    • 85. Wojciech Wrzesiński, Polska a problem bałtycki. Ze studiów nad stanowiskiem polskim wobec Bałtyku w okresie drugiej wojny światowej
    • 86. Jerzy Strzelczyk, Miejsce Polski w „ ekumenie historyków”. Droga życiowa i dorobek badawczy Aleksandra Gieysztora
    • 87. Tadeusz S. Wróblewski, Zachodnioniemieckie „badania wschodnie” wobec nowej sytuacji w Europie Wschodniej
    • 88. Krzysztof Malinowski, Niemieckie badania historyczne w Polsce. Działalność Historische Gesellschaft in Polen w latach 1919 - 1939
    • 89. Anna Wolff-Powęska, Wpływ Rewolucji Francuskiej na niemiecką myśl polityczną
    • 90. Bernhard Johnig, Materiały - Źródła do badań nad historią Europy Wschodniej w Tajnym Archiwum Państwowym Preußischer Kulturlbesitz
    • 91. Dariusz Matetski, Materiały - Niemiecka polityka mniejszościowa a „linia 5 listopada" w ocenie Ambasady RP w Berlinie (5 listopada 1937 — 28 styczeń 1938)
    • 92. Henryk Chałupczak, Materiały - II Rzeczpospolita a udział mniejszości polskiej w Niemczech w kampaniach wyborczych w okresie Republiki Weimarskiej
    • 93. Zbigniew Mazur, Przeglądy i komentarze - Kwestia podziału Niemiec w polityce wielkich mocarstw podczas II wojny światowej
    • 94. Krzysztof A. Kuczyński, Przeglądy i komentarze - Nonkonformista znad Renu. O twórczości Gümtera Wallraffa
    • 95. Sławomira Szubartowicz, Przeglądy i komentarze - Franz Fühmann czyli nieznane oblicza literatury NRD
    • 96. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia - Adolf Hitler: eine politische Biographie
    • 97. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia - Unfertige Nachbarschaften. Die Staaten Osteuropas und die Bundesrepublik Deutschland.
    • 98. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia - The Legal Status of Berlin
    • 99. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia - Rights, Institutions and Impact of International Law according to the German Basic Law
    • 100. Ryszard Skażyński, Oceny i omówienia - Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN
    • 101. Iwo Nowak, Oceny i omówienia - Ewolucja Polonii francuskiej
    • 102. Adam Walaszek, Oceny i omówienia - Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie światowej
    • 103. Stanisław Żerko, Kalendarium - Kronika ,polityki wschodniej RFN, lipiec—sierpień 1990
    • 104. Inhalt
   • okładka-spis treści Nr 1-3 1990r.
   • okładka-spis treści Nr 4-6 1990r.