English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1993
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1993r.
    • 01. Gerard Labuda, Trzydziestolecie pracy profesora Jerzego Kozeńskiego
    • 02. Stanisław Żerko, Bibliografia prac profesora doktora habilitowanego Jerzego Kozeńskiego
    • 03. Heinrich Vogel, Integracja czy dezintegracja - europejski dylemat
    • 04. August Pradetto, Europa po rewolucji. Wschód i Zachód wobec odwiecznych wyzwań
    • 05. Anna Wolff-Powęska, Kultura polityczna postkomunistycznego społeczeństwa. Przesłanki nowej kultury politycznej
    • 06. Olga Aleksandrowa, Niemcy-Polska-Ukraina-Rosja: dylematy wschodnioeuropejskich stosunków
    • 07. Bogomil Ferfila, Rozpad Jugosławii i powstanie Słowenii
    • 08. Teresa Protas, Ekonomiczne przesłanki rozpadu gospodarki jugosłowiańskiej
    • 09. Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych Polski ze Wspólnotą Europejską w świetle Układu o Stowarzyszeniu
    • 10. Catherine Wihtol de Wenden, Migracje a prawa człowieka w Europie
    • 11. Henryk Chalupczak, Jan Miziński, Autonomia kulturalna a problem mniejszościowy. Doświadczenia i dylematy
    • 12. Bogdan Koszel, Guemica 1937: przypadek czy akt terroru?
    • 13. Piotr Madajczyk, Materiały - Polityka kulturalna RFN wobec mniejszości niemieckiej w Polsce w świetle polsko-niemieckiego układu granicznego
    • 14. Zbigniew Kurcz, Materiały - Mniejszość niemiecka w wyborach parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich - w latach 1989-1991
    • 15. Andrzej Sakson, Materiały - Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Ziemi Wielkopolskiej
    • 16. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Materiały - Serbołużyczanie w nowej rzeczywistości niemieckiej (na marginesie książki Wolfa Oschliesa „Die Sorben - Slawisches Volk im Osten Deutschlands”)
    • 17. Tomasz Schramm, Oceny i omówienia - Europa i jej narody
    • 18. Stefan Kowal, Oceny i omówienia - Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym
    • 19. Józef Muszyński, Oceny i omówienia - Schwierige Nachbarschaften. Deutsche und Polen - Deutsche und Tschechen im 20. Jahrhundert. Eine Darstellung in Dokumenten
    • 20. Anna Szczepańska, Oceny i omówienia - Polska a Mała Ententa 1920-1934
    • 21. Przemysław Hauser, Oceny i omówienia - Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej
    • 22. Przemysław Hauser, Oceny i omówienia - Powstańcy śląscy 1921-1939
    • 23. Henryk Olszewski, Oceny i omówienia - Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 1945-1990
    • 24. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia - Folgen einer unerhörten Begebenheit. Die Deutschen nach der Vereinigung
    • 25. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia - Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego
    • 26. Dariusz Matelski, Oceny i omówienia - Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991
    • 27. Lech Janicki, Oceny i omówienia - Gesetzgebung als Mittel der Perestrojka. Wunsch und Wirklichkeit
    • 28. Dariusz Matelski, Oceny i omówienia - Tito jakiego nie znamy
    • 29. Krzysztof Malinowski, Noty - Polski dramat 1980-1982
    • 30. Krzysztof Malinowski, Noty - Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980-1981
    • 31. Stanisław Żerko, Noty - Der historische Ort des Nationalsozialismus. Annäherungen
    • 32. Marian Woźniak, Noty - Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej
    • 33. Marian Woźniak, Noty - Ludwik Muzyczka Sulkowski 1900-1977, polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów Armii Krajowej
    • 34. Hanka Dmochowska, Z kroniki naukowej - Niemcy - sąsiad, ale czy wróg?
    • 35. Grzegorz Adamczyk, Z kroniki naukowej - Przywódcy mniejszości niemieckiej w Polsce w świetle badań socjologicznych
    • 36. Henryk Chalupczak, Elżbieta Muciek, Z kroniki naukowej - Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej
    • 37. Joanna Dankowska, Z kroniki naukowej - Region jako zjawisko kulturowe
    • 38. okładka - jubileusz
    • 39. okładka - autorzy artykółów
   • okładka - spis treści nr 1-2 1993r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1993r.