English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1993
   • nr_2
    • 40. okładka nr 2 1993r.
    • 41. Neal Pease, Stany Zjednoczone i Europa Środkowa w XX wieku
    • 42. Jadwiga Kiwerska, Zła pogoda dla Starego Świata?
    • 43. Zbigniew Mazur, Containment - amerykańska polityka powstrzymywania
    • 44. Marjan Svetlicic, Integracja gospodarcza - dezintegracja polityczna
    • 45. Zdzisław W. Puślecki, Rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską - rokowania handlowe w ramach GATT
    • 46. Maria Paradowska, Spotkania Polaków z Ameryką
    • 47. Marek Wilczyński, Formy obecności literatury amerykańskiej w Polsce w latach 1945-1992
    • 48. Marek Hendrykowski, Amerykanie na schodach odeskich. Analiza i interpretacja „Schodów” Zbigniewa Rybczyńskiego
    • 49. Krzysztof Jankowiak, Materiały - Z badań nad polskimi orientacjami wobec Ameryki w II połowie XIX wieku
    • 50. Jerzy Kozeński, Przeglądy i komentarze - Nad ruinami Berlina
    • 51. Andrzej Graś, Oceny i omówienia - Handbuch der europäischen Integration. Strategie, Struktur, Politik im EG-Binnenmarkt
    • 52. Roman Bäcker, Oceny i omówienia - Grundwissen Politik. Pod red. L. Watzala
    • 53. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - The Baltic Nations and Europe. Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century
    • 54. Maria Ciepielewska, Oceny i omówienia - EWG-Polska. Handel rolno-spożywczy
    • 55. Antonina Niżyńska, Oceny i omówienia - Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich
    • 56. Anna Zambrzycka-Kunachowicz, Oceny i omówienia - Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy Ameryki Łacińskiej
    • 57. Jadwiga Kiwerska, Oceny i omówienia - The Polish Experience in Detroit
    • 58. Piotr Kraszewski, Oceny i omówienia - Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd
    • 59. Marian Mroczko, Oceny i omówienia - Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)
    • 60. Stanisław Nawrocki, Oceny i omówienia - Ostrów Wielkopolski i jego region w okresie II wojny światowej (1939-1945)
    • 61. Bogdan Koszel, Z kroniki naukowej - Polska-Niemcy-Rosja. Udział elit w procesie demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej
    • 62. Maria Wagińska-Marzec, Z kroniki naukowej - Uprzedzenia między Polakami i Niemcami
    • 63. Piotr Kalka, Z kroniki naukowej - Problemy polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
    • 64. Krzysztof Malinowski, Z kroniki naukowej - Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość
    • 65. Renata Stawarska, Bogdan Koszel, Z kroniki naukowej - Problemy zbliżania Polski do Wspólnot Europejskich. Dni Europejskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (22-23 kwietnia 1993)
    • 66. Krzysztof Malinowski, Ilona Romiszewska, Z kroniki naukowej - Walne Zebranie Członków Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
    • 67. Andrzej Sakson, Z kroniki naukowej - Projekt badawczy: Świadomość europejska młodzieży Polski, Niemiec i Francji
    • 68. Jarosław Macała, Listy do redakcji - Kilka uwag na temat stosunku Kościoła katolickiego w Diecezji katowickiej do mniejszości niemieckiej 1922-1939. Na marginesie artykułu Lecha Krzyżanowskiego Kościół katolicki wobec kwestii narodowościowej na Górnym Śląsku w latach 1922-1939
    • 69. okładka - autorzy artykółów
   • okładka - spis treści nr 1-2 1993r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1993r.