English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1993
   • nr_3
    • 70. okładka nr 3 1993r.
    • 71. Maria Rutowska, Raporty z badań
    • 72. Stanisław Lisiecki, Maria Rutowska, Z badań nad przemianami społecznymi na pograniczu Polski i RFN
    • 73. Andrzej Brencz, Badania sondażowe w Poznaniu
    • 74. Andrzej Sakson, Teraźniejszość i Przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego
    • 75. Wiaczesław Dasziczew, Obszar współpracy europejskiej czy rosyjska eksklawa?
    • 76. Gienadij Fjodorow, Możliwe warianty rozwoju społeczno-ekonomicznego Obwodu Kaliningradzkiego
    • 77. Justas Paleckis, Vytautas Plackaitis, Obwód Kaliningradzki - stan i perspektywy. Stanowisko litewskie
    • 78. Dieter Bingen, Obwód Kaliningradzki - stan obecny i perspektywy. Niemiecki punkt widzenia
    • 79. Andrzej Sakson, Teraźniejszość i przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego. Aspekty polityczne i kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego
    • 80. Tomasz Budnikowski, Ekonomiczne aspekty dotyczące teraźniejszości i przyszłości Obwodu Kaliningradzkiego
    • 81. Cezary Trosiak, Materiały - Proces formowania się pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1945 - 1993
    • 82. Beata Ociepka, Materiały - Stanowisko Związku Wypędzonych wobec zawarcia układów Polska-Republika Federalna Niemiec 1989-1991
    • 83. Brunon Bartz, Materiały - Pozytywne i negatywne aspekty integracji wysiedleńców w RFN
    • 84. Jerzy Kozieński, Materiały - Dyskusje o powojennych wysiedleniach ludności niemieckiej z Czechosłowacji
    • 85. Maciej Hejger, Materiały - Wysiedlenie „obywateli ZSRR” z województwa gdańskiego w latach 1946-1993
    • 86. Włodzimierz Mich, Materiały - Problem mniejszości niemieckiej w myśli politycznej polskiej prawicy (1918-1939)
    • 87. Jacek Piotrowski, Materiały - „Polska Zachodnia” wobec mniejszości niemieckiej w latach 1926-1933
    • 88. Zbigniew Kurcz, Materiały - Przywódcy mniejszości niemieckiej na Śląsku o sobie i swoich zbiorowościach
    • 89. Bożena Domagała, Materiały - Socjologiczna charakterystyka liderów mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach
    • 90. Roman Matykowski, Anna Tobolska, Materiały - Postawy elektoralne mieszkańców polskiego pogranicza z RFN w świetle wyników wyborów do Sejmu w dniu 27 października 1991 r
    • 91. Waldemar Paruch, Oceny i omówienia - Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939)
    • 92. Marek Maciejewski, Oceny i omówienia - Nieznane sąsiedztwo. O polsko-niemieckich zbliżeniach kulturowych na przestrzeni dziejów
    • 93. Piotr Madajczyk, Oceny i omówienia - Der Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen im Jahre 1965
    • 94. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Kant und der Frieden in Europa. Ansätze zur geistigen Grundlegung künftiger Ost-West-Beziehungen
    • 95. Henryk Chalupczak, Elżbieta Muciek, Oceny i omówienia - Polska-Polacy-mniejszości narodowe. Pod red W. Wrzesińskiego
    • 96. Dariusz Matelski, Oceny i omówienia - Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce
    • 97. Dariusz Matelski, Oceny i omówienia - Wolni z wolnymi. PPS wobec kwestii ukraińskiej w lalach 1918-1925
    • 98. Piotr Wawrzyniak, Oceny i omówienia - Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Pod red. J. Czajkowskiego
    • 99. okładka - jubileusz
    • 100. okładka - autorzy artykółów
   • okładka - spis treści nr 1-2 1993r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1993r.