English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1993
   • nr_4
    • 101. okładka nr 4 1993r.
    • 102. Okładka - Zjednoczone Niemcy w Nowej Europie
    • 103. okładka - autorzy artykółów
    • 104. Jan M. Piskorski, Gdzie znajdują, się Niemcy Wschodnie? O problemach związanych z przesuwaniem się granic. Tytułem wstępu do artykułów Hartmuta Boockmanna iKlausa Zemacka
    • 105. Hartmut Boockmann, Gdzie leżą „Niemcy Wschodnie”? Niemcy i ich historia we wschodniej części Europy Środkowej
    • 106. Klaus Zernack, Pojęcie historyczne „Niemcy Wschodnie” a niemiecka Landesgeschichte
    • 107. Hubert Orłowski, O tęsknocie za normalnością, czyli w poszukiwaniu paradygmatu dziejów Niemiec
    • 108. Zbigniew Mazur, RFN wobec problemów bezpieczeństwa europejskiego
    • 109. August Pradetto, Petra Sigmund, Zjednoczone Niemcy i Europa Środkowowschodnia
    • 110. Władysław Czapliński, Sukcesja państw a odpowiedzialność międzynarodowa (Czy RFN odpowiada za działania Rzeszy?)
    • 111. Michel Fromont, Ewolucja systemu politycznego Republiki Federalnej Niemiec
    • 112. Maria Tomczak, Christa Wolf - pisarka kontrowersyjna
    • 113. Bogdan Koszel, Materiały - Niemcy i wojna domowa w Jugosławii. Czy Niemcy są odpowiedzialne za wybuch konfliktu jugosłowiańskiego?
    • 114. Bernard Perlak, Materiały - Trudności wzajemnego zrozumienia - różnice w mentalności Niemców zachodnich i wschodnich
    • 115. Bronisław Sulimierski, Materiały - Problemy polsko-niemieckich stosunków finansowych
    • 116. Stanisław Nawrocki, Materiały - Udział archiwistów niemieckich w procesie jednoczenia kraju (1989-1991)
    • 117. Materiały - Polsko-Niemiecka Nagroda za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich
    • 118. Andrzej Werner, Polemiki i dyskusje - Polska - Niemcy - Europa ab ovo
    • 119. Maria Wagińska-Marzec, Oceny i omówienia - Heinrich Albertz, Der Wind hat sich gedreht. Gedanken über uns Deutsche
    • 120. Marek Maciejewski, Oceny i omówienia - Uwe Backes, Eckhard Jesse, Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland
    • 121. Marek Maciejewski, Oceny i omówienia - Imanuel Geiss, Der Hysterikerstreit. Ein unpolemischer Essay
    • 122. Piotr Hofmański, Oceny i omówienia - Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Mitarbeiterkommentar und Handbuch
    • 123. Tadeusz Sporek, Oceny i omówienia - Republika Federalna Niemiec w EWG i NATO
    • 124. Bernard Perlak, Oceny i omówienia - Der schwierige Weg zur Demokratie. Von Ende der DDR zur deutschen Einheit
    • 125. Bernard Perlak, Oceny i omówienia - Von der SED zur PDS. Wandlung zur Demokratie?
    • 126. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia - Stosunki polsko-niemieckie. Analiza i dokumenty
    • 127. Eugeniusz Kośmicki, Oceny i omówienia - Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe
    • 128. Władysław Czapliński, Oceny i omówienia - Internationaler Kulturgüterschutz und deutsche Frage
    • 129. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur. Jahrbuch 1991
    • 130. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia - Projektionen des Geschichtlichen. Emst Jüngers Arbeit an den Fassungen von „In Stahlgewittem”
    • 131. Wojciech Król, Oceny i omówienia - Konfiguracje. Artykuły i studia polsko-niemieckich stosunków kulturowych.
    • 132. Roman Dziergwa, Oceny i omówienia - Deutsche Polenliteratur
    • 133. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Les républiques baltes et la crise du fédéralisme soviétique
    • 134. Dariusz Matelski, Oceny i omówienia - Quellen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen von 1919 bis 1939 in deutschen und polnischen Archiven
    • 135. Andrzej Sakson, Oceny i omówienia - Deutsche in Polen. Geschichte und Gegenwart einer Minderheit . Joachim Rogali, Die Deutschen im Posener Land und in Mittelpolen. Studien­buchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat
    • 136. Stanisław Żerko, Noty - Niedoszła „Biała Księga” z roku 1940. Rozprawa źródłoznawcza
    • 137. Grzegorz Adamczyk, Noty - Rechtsradikale in Deutschland. Die alte und die neue Recht
    • 138. Hubert Orłowski, Noty - Neues Handbuch der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945
    • 139. okładka - Fundacja „Instytut Zachodni”
   • okładka - spis treści nr 1-2 1993r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1993r.