English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1995
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1995r.
    • 01. Jan Barcz, Siedemdziesiąta rocznica urodzin prof. dra hab. Lecha Janickiego
    • 02. Stanisław Lisiecki, Bibliografia prac prof. dra hab. Lecha Janickiego
    • 03. Stanisław Żerko, Nacjonalizm i „zrastanie się” Europy (Dyskusja polityków polskich i niemieckich: T. Mazowieckiego, M. F. Rakowskiego, H. Schmidta i F. Schorlemmera)
    • 04. Hans-Heinrich Nolte, „Spóźnione” narody w Europie Środkowej i Wschodniej
    • 05. Jerzy Krasuski, Językowe podłoże podziału Europy
    • 06. György Dalos, Nacjonalizmy wschodnioeuropejskie
    • 07. Andrzej Sakson, Nowa fala migracji w Europie
    • 08. Tadeusz S. Wróblewski, Hegemonistyczne aspiracje nowej Rosji (Niemieckie interpretacje polityki rosyjskiej)
    • 09. Piotr Nowina-Konopka, Cele polskiej polityki zagranicznej
    • 10. Andrzej M. Brzeziński, Materiały - Z historii francuskiej „dyplomacji kulturalnej” w Polsce w okresie międzywojennym
    • 11. Andrzej Młynarski, Materiały - USA i RFN wobec przemian w ZSRR
    • 12. Teresa Soldra-Gwiżdż, Przeglądy i komentarze - Świadomość ekologiczna młodzieży w regionie Śląska Opolskiego. Rozważania na podstawie wyników badań empirycznych.
    • 13. Marian Szczepaniak, Przeglądy i komentarze - Współpraca transgraniczna Polski z Czechami i Słowacją
    • 14. Witold Mańczak, Polemiki i dyskusje - Uwagi do artykułu Jerzego Krasuskiego „Językowe podłoże podziału Europy”
    • 15. Józef Muszyński, Oceny i omówienia - O skrupulatniejsze spojrzenie na terytorium i granice Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości. Uwagi w związku z książką „Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego 1918 -1990”
    • 16. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia - Die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991. Vom Status-quo-Orientierung bis zum Paradigmenwechsel
    • 17. Stanisław Sierpowski, Oceny i omówienia - Europa jedna czy dwie? Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944 -1950
    • 18. Jerzy Chodorowski, Oceny i omówienia - Transformation and Integration in Europę. Adjustment of Polish Economy
    • 19. Piotr Kraszewski, Oceny i omówienia - Z dziejów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej
    • 20. Grzegorz Kucharczyk, Oceny i omówienia - Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849
    • 21. Piotr Mickiewicz, Oceny i omówienia - Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku
    • 22. Piotr Kraszewski, Oceny i omówienia - Opowieść o cynowym raju i kilka innych historii z XX wieku (eseje i szkice)
    • 23. Tadeusz S. Wróblewski, Oceny i omówienia - Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur
    • 24. Sławomir Piontek, Oceny i omówienia - Prowokacje literackie. Literatur als Provokation
    • 25. Edward K. Nowak, Oceny i omówienia - Polskie fale Dunaju. Polsko-austriackie powinowactwo kulturalne
    • 26. Maria Tomczak, Oceny i omówienia - Intelektualiści
    • 27. Andrzej Sakson, Noty - Jednostka wobec władzy
    • 28. Andrzej Graś, Noty - Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
    • 29. Andrzej Graś, Noty - Maastricht - ein Staatsstreich?
    • 30. Włodzimierz Spaleniak, Z kroniki naukowej - Sympozjum polsko-austriackie „Polonia i przyjaciele Polski w Austrii”
    • 31. Urszula Bonter, Z kroniki naukowej - Badania oświeceniowe we Wrocławiu. Międzynarodowe sympozjum „Oświecenie na Śląsku w aspekcie interkulturalnym”
    • 32. Joanna Dankowska, Z kroniki naukowej - Ksenofobia a muzea (125-lecie Muzeum Etnograficznego w Lipsku)
    • 33. Regina Piątkowska, Z kroniki naukowej - Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej
    • 34. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 1995r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1995r.