English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1995
   • nr_2
    • 35. okładka nr 2 1995r.
    • 36. Pól wieku „Przeglądu Zachodniego”
    • 37. Maria Kiełczewska, Leopold Gluck, Ziemie zachodnie i północne - Zagadnienie akcji migracyjnej na Ziemiach Zachodnich
    • 38. Irena Turnau, Ziemie zachodnie i północne - O pochodzeniu dzisiejszej ludności miasta Wrocławia
    • 39. Zygmunt Dulczewski, Ziemie zachodnie i północne - Problematyka badań socjograflcznych na Ziemiach Zachodnich
    • 40. Janusz Ziółkowski, Ziemie zachodnie i północne - Specyficzność problemów ekonomiczno-demograficznych Ziem Zachodnich a szkolnictwo wyższe
    • 41. Władysław Markiewicz, Ziemie zachodnie i północne - Zasiedlenie i zagospodarowanie Ziem Zachodnich (1945 -1964)
    • 42. Michał Sczaniecki, Ziemie zachodnie i północne - Instytuty Ziem Zachodnich - ich działalność i miejsce w organizacji nauki polskiej
    • 43. Józef Burszta, Ziemie zachodnie i północne - Kategorie społeczno-kulturowe ludności Ziem Zachodnich
    • 44. Bohdan Gruchman, Ziemie zachodnie i północne - Ziemie Zachodnie w życiu gospodarczym Polski
    • 45. Alfons Klafkowski, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Niemcy jako przedmiot prawa międzynarodowego
    • 46. Zygmunt Wojciechowski, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Polityka wschodnia Niemiec a katastrofa współczesnej cywilizacji
    • 47. Zdzisław Kaczmarczyk, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Polska granica zachodnia w perspektywie tysiąca lat historii
    • 48. Karol Marian Pospieszalski, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Terror hitlerowski w Polsce 1939 -1945
    • 49. Józef Konieczny, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Nowe elementy w postawach zachodnioniemieckiego społeczeństwa wobec Polski
    • 50. Gerard Labuda, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Dzieje Prus jako zagadnienie historiograficzne
    • 51. Krzysztof Skubiszewski, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Czy Gdańsk był powodem wojny?
    • 52. Lech Janicki, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Sporne problemy prawne w stosunkach PRL-RFN
    • 53. Jerzy Kozeński, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Kreisauer Kreis - odłam niemieckiej opozycji prawicowej w III Rzeszy
    • 54. Henryk Olszewski, Problematyka niemiecka i stosunki Polsko-Niemieckie - Ideologia „niemieckiej drogi” w historiografii
    • 55. Kazimierz Tymieniecki, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Imperializm niemiecki na tle innych imperializmów światowych
    • 56. Jan Zdzitowiecki, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Europa Środkowa w służbie Niemiec
    • 57. Jerzy Krasuski, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Zasadnicze tendencje dziejów politycznych Europy Zachodniej 1945-1965
    • 58. Zdzisław Nowak, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Międzynarodowa integracja gospodarcza (pojęcie i charakter)
    • 59. Andrzej Kwilecki, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Socjologiczne aspekty stosunków między Francją a Niemiecką Republiką Federalną
    • 60. Janusz Pajewski, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Mit: Mitteleuropa. Idea, ideologia, legenda?
    • 61. Anna Wolff-Powęska, Stosunki międzynarodowe integracja europejska - Niemiecka droga do Europy
   • okładka - spis treści nr 1-2 1995r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1995r.