English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1995
   • nr_4
    • 97. okładka nr 4 1995r.
    • 98. Bogdan Koszel, Jubileusz prof, dra hab. Jerzego Krasuskiego
    • 99. Radosław Grodzki, Bibliografia prac prof, doktora habilitowanego Jerzego Krasuskiego
    • 100. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Równowaga sił czy zbiorowy paternalizm mo­carstw. Rozważania o typologii systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku .
    • 101. Lech Janicki, Status mniejszości narodowych w konstytucjach krajów środkowo i wschodnioeuropejskich
    • 102. Piotr Andrzejewski, Marian Szczepaniak, Państwa Grupy Wyszehradzkiej - obraz go­spodarczy
    • 103. Stanisław Jankowiak, Materiały - Łączenie rodzin między Polską a NRD w latach 1955-1959
    • 104. Czeslaw Osękowski, Materiały - Ludność rodzima a procesy integracji i dezintegracji społecznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po drugiej wojnie światowej
    • 105. Jakub Tyszkiewicz, Materiały - Propaganda Ziem Odzyskanych w prasie Polskiej Partii Robotniczej w latach 1945-1948
    • 106. Maria Wagińska-Marzec, Przeglądy i komentarze - Polacy i Niemcy: zbliżenie przez kulturę
    • 107. Winfried Lipscher, Przeglądy i komentarze - Kultura i polityka. Z doświadczeń zainteresowanego (dyplomaty)
    • 108. Janusz Józef Węc, Polemiki i dyskusje - Interpretacje regionalizmu. Odpowiedź na uwagi Lecha Janickiego do artykułu „Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej (Republika Federalna Niemiec, Belgia, Włochy i Hiszpania)”
    • 109. Jerzy Krasuski, Polemiki i dyskusje - Polemika z artykułem Georga W. Strobla pt. „Denken und Handel in den polnischen Teilungsgebieten und in Polen nach 1918”
    • 110. Jerzy Krasuski, Polemiki i dyskusje - Odpowiedź profesorowi Witoldowi Mańczakowi
    • 111. Krzysztof Malinowski, Oceny i omówienia - Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Pod red. Friedberta Pflügera i Winfrieda Lipschera
    • 112. Bernard Perlak, Oceny i omówienia - Polityczne determinanty polsko-wschodnioniemieckich stosunków przygranicznych 1949-1990
    • 113. Marek Maciejewski, Oceny i omówienia - Die Konservative Revolution entdeckt ihre Kinder
    • 114. Janusz Józef Węc, Oceny i omówienia - Untersuchung zum Verhältnis von Technik, Gesellschaft und Politik
    • 115. Dariusz Matelski, Oceny i omówienia - Niemiecka polityka narodowościowa w Prusach Zachodnich w latach 1900-1914 w świetle polskiej prasy pomorskiej
    • 116. Marek Masnyk, Oceny i omówienia - Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939
    • 117. Marek Czapliński, Oceny i omówienia - Niemcy - Warmiacy - Polacy 1871-1914. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach
    • 118. Witold Molik, Oceny i omówienia - Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920
    • 119. Henryk Chałupczak, Włodzimierz Spaleniak, Oceny i omówienia - Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923-1939)
    • 120. Janusz Lewartowski, Oceny i omówienia - Polacy w Bawarii
    • 121. Franciszek Kusiak, Oceny i omówienia - Uwagi do książek Akcja „Wisła”: Edward Prus, Operacja „Wisła”. Fakty - fikcje - refleksje, Eugeniusz Misiło, Akcja „Wisła”. Dokumenty
    • 122. Maciej Zygmański, Oceny i omówienia - Zakerzonie. Wspomnienia żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. T. I.
    • 123. Edward Serwański, Oceny i omówienia - Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych.
    • 124. Michał Przychodzki, Oceny i omówienia - Zagłada chorych psychicznie w Polsce 1939-1945. Pod red. Z. Jaroszewskiego
    • 125. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia - Finlandia w polityce mocarstw 1939-1940
    • 126. Waldemar Paruch, Oceny i omówienia - Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa
    • 127. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia - My
    • 128. Tadeusz S. Wróblewski, Oceny i omówienia - Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur
    • 129. Maria Szmeja, Oceny i omówienia - Najnowsze książki Horsta Bieńka: Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku, Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem, Pierwsza polka, Opis pewnej prowincji
    • 130. Maria Wagińska-Marzec, Noty - Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. II. 1919-1939
    • 131. Jolanta Mazurkiewicz, Noty - Nachlassverzeichnis, Bibliographie, Materialien
    • 132. Andrzej Graś, Noty - Der Europäische Rechnungshof und die Wirtschafts- und Finanzhilfe der EU für Mittel- und Osteuropa
    • 133. Andrzej Graś, Noty - Das Subsidiaritätsprinzip. Strukturprinzip einer europäischen Union
    • 134. Andrzej Sakson, Noty - VIII Forum Polsko-Niemieckie
    • 135. Radosław Grodzki, Noty - Kształcenie polityczne w państwie demokratycznym
    • 136. Halina Janicka, Noty - Ochrona mniejszości narodowej jako element zapewnienia pokoju w Europie
    • 137. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 1995r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1995r.