English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1997
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1997r.
    • 01. Udo Kollatz, Obwód Kaliningradzki ważnym rosyjskim oknem na Europę
    • 02. Tadeusz Lebioda, Niemcy rosyjscy
    • 03. Walter Żelazny, Region w Unii Europejskiej
    • 04. Jerzy Krasuski, Francja w NATO
    • 05. Bogdan Koszel, Niemcy wobec Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku (do 1989 r.). Koncepcje działań i próby organizacji polityczno-gospodarczej
    • 06. Maria Tomczak, Austriacy w poszukiwaniu tożsamości
    • 07. Jadwiga Kiwerska, Perspektywy polityki Billa Clintona wobec Europy
    • 08. Tomasz Budnikowski, Kościół katolicki a praca ludzka
    • 09. Andrzej Hudowicz, Materiały - Kozacy i narody Kaukazu wobec agresji niemieckiej 1941-1945
    • 10. Joanna Wódke, Materiały - Kształtowanie polityki europejskiej w Republice Federalnej Niemiec. Zagadnienia organizacyjno-prawne
    • 11. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Opus jubileuszowe profesora Gerarda Labudy. Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości
    • 12. Andrzej Graś, Oceny i omówienia - Pierwsze monografie poświęcone traktatom z Schengen. Alberto Achermann, Roland Bieber, Astrid Epiney, Ruth Wehner, Schengen und die Folgen. Der Abbau der Grenzkontrollen in Europa, Alexis Po ul y (red.), Schengen en panne. Teksten in het Frans, Engels en Duits
    • 13. Radosław Grodzki, Oceny i omówienia - Państwa narodowe w euroatlantyckich strukturach
    • 14. Radosław Grodzki, Oceny i omówienia - Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia
    • 15. Andrzej Antoszewski, Oceny i omówienia - Państwa wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka, współpraca. Pod red. Mariana Szczepaniaka
    • 16. Hanka Dmochowska, Oceny i omówienia - Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej
    • 17. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia - Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975
    • 18. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia - Ribbentrop
    • 19. Andrzej Furier, Oceny i omówienia - Republika Gruzińska w stosunkach między­narodowych 1918-1921
    • 20. Natalia Jackowska, Oceny i omówienia - Kościół po komunizmie
    • 21. Andrzej Graś, Noty - Richterliche Rechtsforbildung durch den EuGH. Dargestellt am Beispiel der Erweiterung des Rechtsschutzes des Marktbürgers im Bereich des vorläufigen Rechtsschutzes und der Staatshaftung
    • 22. Andrzej Sakson, Noty - Friedenssichernde Aspekte des Minderheitenschutzes in der Ära des Völkerbundes und der Vereinten Nationen in Europa
    • 23. Stanisław Żerko, Noty - Bundesarchiv, Russischer Staatlicher Archivdienst, Russisches Staatliches Militärarchiv: Reichswehr und Rote Armee. Dokumente aus den Militärarchiven Deutschlands und Rußlands 1925-1931
    • 24. Tadeusz S. Wróblewski, Z kroniki naukowej - Odnowienie doktoratu profesora Gerarda Labudy
    • 25. Maria Rutowska, Z kroniki naukowej - Polska - Niemcy - Ukraina
    • 26. Andrzej Sakson, Z kroniki naukowej - Okręg Kaliningradzki - rosyjskim oknem na Europę
    • 27. Jochen Franzke, Z kroniki naukowej - Ukraina w europejskiej architekturze bezpieczeństwa
    • 28. Bogdan Koszel, Z kroniki naukowej - Nowy porządek europejski i prawo narodów do samookreślenia
    • 29. Andrzej Graś, Nekrologi - Alain Poher 1909-1996
    • 30. okładka - reklama
    • 31. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 1997r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1997r.