English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1997
   • nr_2
    • 32. okładka nr 2 1997r.
    • 33. okładka - autorzy artykułów
    • 34. Janusz Solak, NATO, sytuacje kryzysowe w Europie a interesy Republiki Federalnej Niemiec
    • 35. Markus Meckel, Niemcy - doświadczenie z dyktaturą
    • 36. Krzysztof Malinowski, W cieniu zjednoczenia Niemiec. Spór o potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej
    • 37. Tadeusz Lebioda, Powstanie i główne problemy związków wypędzonych na terenie byłej NRD
    • 38. Tomasz Budnikowski, Transformacja gospodarki wschodnioniemieckiej. Wybrane zagadnienia
    • 39. Wojciech Krzyżaniak, Polityka wewnętrzna chadecji w Republice Federalnej Niemiec w pierwszym okresie kanclerstwa Helmuta Kohla (1982-1987)
    • 40. Andrzej Kwilecki, Materiały - Polscy i niemieccy właściciele ziemscy w Poznańskiem. Z problematyki wzajemnych stosunków
    • 41. Janusz Marchwiński, Materiały - Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne. Trzy zjazdy: Boppard I, Boppard II, Saarbrücken
    • 42. Ewa Glubińska, Materiały - „Fischer-Kontroverse” w historiografii zachodnioniemieckiej
    • 43. Tadeusz S. Wróblewski, Materiały - Trudne pojednanie. Czesko-niemiecka deklaracja z 21 stycznia 1997 roku
    • 44. Anna Dudzińska, Przeglądy i komentarze - Ekstremizm prawicowy w zjednoczonych Niemczech. Przegląd niemieckich publikacji z lat dziewięćdziesiątych
    • 45. Władysław Korcz, Przeglądy i komentarze - Joseph Frank (1771-1842)
    • 46. Bogdan Koszel, Przeglądy i komentarze - Zjednoczone Niemcy w oczach młodzieży
    • 47. Małgorzata Kołodziejczyk, Przeglądy i komentarze - Zjednoczone Niemiec - szansa czy zagrożenie dla Europy
    • 48. Marta Beata Owczarzak, Przeglądy i komentarze - Zjednoczone Niemiec po kilku latach
    • 49. Lech Trzeciakowski, Oceny i omówienia - Niemcy. Ostatnie sto lat
    • 50. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia - Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy
    • 51. Czesław Karolak, Oceny i omówienia - Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku
    • 52. Małgorzata Czekańska, Oceny i omówienia - Z zagadnień przełomu oświecenia w Nie­mczech w drugiej połowie XVIII wieku
    • 53. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia - Deutschland 1933-1945. Das „Dritte Reich”. Handbuch zur Geschichte
    • 54. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia - Hitler, Ribbentrop und die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs
    • 55. Janusz Solak, Oceny i omówienia - Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit. Analysen und Zeitzeugenberichte zur deutschen Militärgeschichte 1945 bis 1995
    • 56. Krzysztof Malinowski, Oceny i omówienia - Historia społeczna. Mikrohistoria. T. I
    • 57. Krzysztof Malinowski, Oceny i omówienia - Die „Koalition der Vernunft”. Deutschlandpolitik in den 80er Jahren
    • 58. Wojciech Kunicki, Oceny i omówienia - Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu
    • 59. Piotr Dranikowski, Oceny i omówienia - Auslandsleute. Westdeutsche Reiseerzählungen über Ostdeutsch­land
    • 60. Roman Backer, Oceny i omówienia - Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
    • 61. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia - Mniejszość niemiecka w Polsce
    • 62. Tadeusz S. Wróblewski, Oceny i omówienia - „Ansichten”. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, 7. 1995/1996
    • 63. okładka - reklama
   • okładka - spis treści nr 1-2 1997r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1997r.